<GCKLoggerPause> Protokol

<GCKLoggerPause> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKLogger delege protokolü.

<NSObjectNSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - logMessage:atLevel:fromFunction:location:
 Çerçeve tarafından mesaj kaydetmek için çağrılır. Diğer...
 
(void) - logMessage:fromFunction:
 Çerçeve tarafından mesaj kaydetmek için çağrılır. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) logMessage: (NSString *)  message
atLevel: (GCKLoggerLevel)  level
fromFunction: (NSString *)  function
location: (NSString *)  location 
optional

Çerçeve tarafından mesaj kaydetmek için çağrılır.

Parameters
messageThe log message.
functionThe calling function or method.
levelThe logging level.
locationThe source code location of the log statement.
yılından beri
4,0
- (void) logMessage: (NSString *)  message
fromFunction: (NSString *)  function 
optional

Çerçeve tarafından mesaj kaydetmek için çağrılır.

Parameters
functionThe calling function, normally obtained from __func__.
messageThe log message.
Deprecated:
Bunun yerine logMessage:atLevel:fromFunction:location: politikasını kullanın.