<GCKRequestPause> Protokolü

<GCKRequestPause> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKRequest delege protokolü.

yılından beri
3,0

<NSObjectNSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - requestDidComplete:
 İstek başarıyla tamamlandığında çağrılır. Diğer...
 
(void) - request:didFailWithError:
 İstek başarısız olduğunda çağrılır. Diğer...
 
(void) - request:didAbortWithReason:
 İstek artık izlenmediğinde çağrılır. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) requestDidComplete: (GCKRequest *)  request
optional

İstek başarıyla tamamlandığında çağrılır.

Parameters
requestThe request.
- (void) request: (GCKRequest *)  request
didFailWithError: (GCKError *)  error 
optional

İstek başarısız olduğunda çağrılır.

Parameters
requestThe request.
errorThe error describing the failure.
- (void) request: (GCKRequest *)  request
didAbortWithReason: (GCKRequestAbortReason)  abortReason 
optional

İstek artık izlenmediğinde çağrılır.

İsteğin başarılı veya başarısız olduğunu garanti etmez.

Parameters
requestThe request.
abortReasonThe reason why the request is no longer being tracked.