<GCKUIImageCache> Protokol

<GCKUIImageCache> Protokol Referansı

Genel bakış

Görüntü alma ve önbelleğe alma yöntemini tanımlayan bir protokol.

Varsayılan uygulama, kullanıcı arayüzünde gösterilen medya posterini önbelleğe almak için çerçeve tarafından dahili olarak kullanılır. Uygulama, GCKCastContext::imageCache özelliğini ayarlayarak özel bir uygulama sağlayabilir.

yılından beri
3,0

<NSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - fetchImageForURL:completion:
 Belirtilen URL'deki resmi getirir ve resmin ölçeklendirilmiş bir sürümünü döndürür. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) fetchImageForURL: (NSURL *)  imageURL
completion: (void(^)(UIImage *_Nullable))  completion 

Belirtilen URL'deki resmi getirir ve resmin ölçeklendirilmiş bir sürümünü döndürür.

Bu, eşzamansız bir işlemdir.

Parameters
imageURLThe URL of the image.
completionA block to invoke once the image has been retrieved. The image should be passed to the block. If there was an error retrieving the image, nil should be passed instead. The block should only be invoked on the main thread.