<GCKUIMediaTrackSelectionViewControllerPause> Protokol

<GCKUIMediaTrackSelectionViewControllerPause> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKUIDeviceConnectionViewController yetki protokolü.

yılından beri
3,0

<UITabBarControllerNSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - didSelectMediaTracks:
 Kullanıcı bir medya kanalı seçimi yaptığında çağrılır. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) didSelectMediaTracks: (NSArray< NSNumber * > *)  mediaTrackIDs

Kullanıcı bir medya kanalı seçimi yaptığında çağrılır.

Liste en fazla bir ses parçası kimliği ve bir metin parçası kimliği içerebilir. Ses parçası kimliğinin olmaması varsayılan ses parçasının seçildiğini, metin parçası kimliğinin olmaması ise metin parçası seçilmediğini gösterir.