<GCKUIMiniMediaControlsViewControllerPause> Protokol

<GCKUIMiniMediaControlsViewControllerPause> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKUIMiniMediaControlsViewController delege protokolü.

yılından beri
3,0

<NSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - miniMediaControlsViewController:shouldAppear:
 Kontrol çubuğunun etkin durumunda bir değişiklik hakkında bildirim gönderir. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) miniMediaControlsViewController: (GCKUIMiniMediaControlsViewController *)  miniMediaControlsViewController
shouldAppear: (BOOL)  shouldAppear 

Kontrol çubuğunun etkin durumunda bir değişiklik hakkında bildirim gönderir.

Parameters
miniMediaControlsViewControllerThe now playing view controller instance.
shouldAppearIf YES, the control bar can be displayed. If NO, the control bar should be hidden.