Sınıf: EditAudioTracksRequestData

Marka

EditAudioTracksRequestData

yeni EditAudioTracksRequestData()

Uzatmalar
cast.framework.messages.RequestData

Özellikler

customData

(null olmayan Nesne veya tanımsız)

Bu istek için uygulamaya özel veriler. Gönderen ve alıcının, özel mesajlar içeren yeni bir ad alanı kullanmak zorunda kalmadan medya protokolünü kolayca genişletmesini sağlar.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#customData

isSuggestedLanguage

(boole veya tanımsız)

Sağlanan dilin uygunsuz kullanıcı isteği olmadığını, sesli sorguda kullanılan dilden tahmin edildiğini belirtir. Alıcı uygulamaların, konuşma dili yerine kullanıcının kaydettiği tercihi kullanmasına olanak tanır.

language

(dize veya tanımsız)

Etkin olması gereken parçanın dilidir. Her ikisi de belirtilirse dil alanı, ActiveTrackId'lere göre öncelikli olur.

mediaSessionId

(sayı veya tanımsız)

İsteğin geçerli olduğu medya oturumunun kimliği.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#mediaSessionId

requestId

sayı

İsteğin kimliği; isteği/yanıtı ilişkilendirmek için kullanılır.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#requestId

sequenceNumber

(sayı veya tanımsız)

Tüm sıra komutlarını senkronize etmek için kullanılacak bir sayı. Bir sıra komutu için sağlanırsa SDK, sıranın en son sıra numarasının istekle eşleştiğini doğrular. Geçerli SortNumber, giden sıra değişikliği mesajlarının bir parçası olarak sağlanır.

Devralındığı kaynak
cast.framework.messages.RequestData#sequenceNumber