Sınıf: GeneralMediaMetadata

Marka

GenericMediaMetadata

yeni GeneralMediaMetadata()

Özellikler

contentRating

İçerik derecelendirmesi.

görseller

(null olmayan cast.framework.messages.Image dizisi veya tanımsız)

İçerik resimleri (ör. kapak resmi veya oynatılan medyanın küçük resmi).

releaseDate

(dize veya tanımsız)

ISO 8601 biçiminde belirtilen, içeriğin yayınlandığı tarih (ör. 2014-02-10).

releaseYear

(sayı veya tanımsız)

İçeriğin yayınlandığı tam sayı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine "ReleaseDate"i kullanın.

alt başlık

(dize veya tanımsız)

İçerik alt başlığı.

başlık

(dize veya tanımsız)

İçerik başlığı.