Sınıf: generalMediaMeta Veri

Marka

GenelGenel Meta Veri

yeni GeneralMediaMeta()

Özellikler

içerikDerecesi

İçerik derecelendirmesi.

görseller

(null olmayan cast.framework.messages.Image dizisi veya tanımsız değer dizisi)

İçerik resimleri (ör. şu anda oynatılan medyanın kapak resmi veya küçük resmi).

yayın tarihi

(dize veya tanımlanmamış)

ISO 8601 biçiminde belirtilen, içeriğin yayınlandığı tarih, örneğin, 2014-02-10.

yayınYıl

(sayı veya tanımlanmamış)

İçeriğin yayınlandığı tam sayı yılı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine "releaseDate" ifadesini kullanın.

alt başlık

(dize veya tanımlanmamış)

İçerik altyazısı.

başlık

(dize veya tanımlanmamış)

İçerik başlığı.