Sınıf: MovieMediaMetadata

Marka

MovieMediaMetadata

yeni MovieMediaMetadata()

Özellikler

contentRating

İçerik derecelendirmesi.

görseller

(null olmayan cast.framework.messages.Image dizisi veya tanımsız)

İçerik resimleri (ör. kapak resmi veya oynatılan medyanın küçük resmi).

releaseDate

(dize veya tanımsız)

ISO 8601 biçiminde belirtilen, filmin yayınlandığı tarih (ör. 2014-02-10).

releaseYear

(sayı veya tanımsız)

Tam sayı biçiminde içeriğin yayınlandığı yıl.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine "ReleaseDate"i kullanın.

stüdyo

(dize veya tanımsız)

Film stüdyosu.

alt başlık

(dize veya tanımsız)

Film alt başlığı.

başlık

(dize veya tanımsız)

Film adı.