Sınıf: FilmMediaMeta Veri

Marka

FilmMedyaMeta Verileri

yeni MoviesMediaMeta()

Özellikler

içerikDerecesi

İçerik derecelendirmesi.

görseller

(null olmayan cast.framework.messages.Image dizisi veya tanımsız değer dizisi)

İçerik resimleri (ör. şu anda oynatılan medyanın kapak resmi veya küçük resmi).

yayın tarihi

(dize veya tanımlanmamış)

ISO 8601 biçiminde belirtilen, filmin yayınlandığı tarih; örneğin, 2014-02-10.

yayınYıl

(sayı veya tanımlanmamış)

İçeriğin yayınlandığı yıl (tam sayı biçiminde).

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine "releaseDate" ifadesini kullanın.

stüdyo

(dize veya tanımlanmamış)

Film stüdyosu.

alt başlık

(dize veya tanımlanmamış)

Film altyazısı.

başlık

(dize veya tanımlanmamış)

Film adı.