Sınıf: ShippingConnectionedEvent

Marka

SenderDisconnectedEvent

yeni ShippingConnectionedEvent(senderId, userAgent; neden)

Parametre

senderId

dize

Gönderen kimliği.

userAgent

dize

Kullanıcı aracısı.

neden

cast.framework.system.DisconnectReason

Gönderenin bağlantısının kesilme nedeni.

Değer boş olamaz.

Uzatmalar
cast.framework.system.Event

Özellikler

neden

non-null cast.framework.system.DisconnectReason

Gönderenin bağlantısının kesilme nedeni.

senderId

dize

Bağlantısı kesilen gönderenin kimliği.

tür

non-null cast.framework.system.EventType

Etkinlik türü.

Devralındığı kaynak
cast.framework.system.Event#type

userAgent

dize

Gönderenin kullanıcı aracısı.