Sınıf: SystemVolumeChangedEvent

Marka

SistemSesDeğiştirme Etkinliği

yeni SystemVolumeChangedEvent(volume)

Parametre

ses düzeyi

cast.framework.system.SystemVolumeVeri

Sistem ses düzeyi verileri.

Değer boş olmamalıdır.

Uzatmalar
cast.framework.system.Event

Özellik

veri

boş olmayan cast.framework.system.SystemVolumeData

Sistem ses düzeyi verileri.