Sınıf: {7}Content

Marka

BrowseContent

yeni BrowseContent(BrowseItems, title)

Parametre

browseItems

Array of non-null cast.framework.ui.BrowseItem

Göz atma öğelerinin listesi. Maksimum öğe sayısı 30'dur. Fazlalık olan öğeler kısaltılır.

Değer boş olamaz.

başlık

İsteğe bağlı

dize

Listenin başlığı.

Özellikler

items

non-null Array of non-null cast.framework.ui.BrowseItem

Göz atma öğelerinin listesi. Maksimum öğe sayısı 30'dur. Fazlalık olan öğeler kısaltılır.

targetAspectRatio

(null olmayan cast.framework.ui.BrowseImageAspectRatio veya tanımlanmamış)

Medyaya göz atma bandındaki tüm resimlerin en boy oranı. LookContentItem#image eşleşen targetAspectRatio değeriyle göz atma öğe resminin sağlanması önemle tavsiye edilir. Resim çok dar/uzunsa dikey kenarlık olacaktır. Resim çok geniş/kısaysa sinemaskop yapılır.

başlık

(dize veya tanımsız)

Listenin başlığı.