Sınıf: Göz AtmaÖğesi

Marka

BrowseItem

yeni BrowseItem(varlık, başlık, alt başlık, resim)

Parametre

varlık

dize

İçerik varlığı bilgileri.

başlık

İsteğe bağlı

dize

Göz atma öğesinin ana metni.

alt başlık

İsteğe bağlı

dize

Öğenin ikincil metni. Hem başlık hem de alt başlık sağlanabilir ancak en az biri gereklidir.

resim

İsteğe bağlı

cast.framework.messages.Image

Göz atma öğesi için resim gösteriliyor.

Değer boş olamaz.

Özellikler

süre

(sayı veya tanımsız)

Saniye cinsinden içerik süresi. Sağlanırsa süre göstergesi, medyaya göz atma öğe resminin üzerinde görüntülenir. Örneğin, süre = 150 ise etiket 2:30 olur. Süre 0 ise etiket gösterilmez.

varlık

dize

İçerik varlığı bilgileri.

resim

(null cast.framework.messages.Image veya tanımsız)

Göz atma öğesi için resim gösteriliyor. Resim en boy oranının {7}Content#targetAspectRatio değeriyle eşleşmesi önemle tavsiye edilir. Resim çok dar/uzunsa dikey kenarlık olacaktır. Resim çok geniş/kısaysa sinemaskop yapılır.

imageType

(null olmayan cast.framework.ui.BrowseImageType veya tanımlanmamış)

Göz atma öğesi için resim yoksa kullanılacak yer tutucu türü.

mediaBadge

(null olmayan cast.framework.ui.BrowseMediaBadge veya tanımlanmamış)

Göz atma öğesi resminin üzerinde gösterilecek ek rozet.

alt başlık

(dize veya tanımsız)

Öğenin ikincil metni. Hem başlık hem de alt başlık sağlanabilir ancak en az biri gereklidir.

başlık

(dize veya tanımsız)

Göz atma öğesinin ana metni.