คลาส: ข้อผิดพลาด

ผู้ผลิต

ข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดใหม่(รหัส คำอธิบาย รายละเอียด)

พารามิเตอร์

รหัส

chrome.cast.ErrorCode

รหัสข้อผิดพลาด

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

คำอธิบาย

ไม่บังคับ

สตริง

คำอธิบายข้อผิดพลาด

รายละเอียด

ไม่บังคับ

ออบเจ็กต์

รายละเอียดเฉพาะของข้อผิดพลาด

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

รหัส

non-null chrome.cast.ErrorCode

รหัสข้อผิดพลาด

คำอธิบาย

สตริงที่เว้นว่างได้

คำอธิบายข้อผิดพลาดที่มนุษย์อ่านได้

รายละเอียด

ออบเจ็กต์ที่เป็นค่าว่างได้

รายละเอียดเฉพาะของข้อผิดพลาด คำอธิบายรหัสข้อผิดพลาดจะรวมรูปแบบของออบเจ็กต์หากตั้งค่าไว้