AMP ל-Gmail

AMP לאימייל מאפשר לשולחים לכלול רכיבי AMP בהודעות אימייל מעניינות ועשירות, כדי שהפונקציונליות של האפליקציה תהיה זמינה באימייל. פורמט האימייל הדינמי הזה מספק קבוצת משנה של רכיבי AMPHTML לשימוש בהודעות אימייל, כדי לאפשר לנמענים של אימיילים מסוג AMP לבצע אינטראקציה דינמית עם התוכן ישירות בהודעה.

כדי להשתמש ב-AMP לאימייל בתוך Gmail, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

  1. ליצור את האימיילים כך שיכללו רכיבי AMP. עיינו בתיעוד למפתחים של AMP. כשיוצרים את האימייל, צריך לטפל בבקשות האימות כראוי.
  2. בודקים את האימיילים כדי לוודא שהם כוללים את המראה וההתנהגות הנדרשים.
  3. כשתהיו מוכנים להתחיל לשלוח אימייל דינמי לנמענים שלכם, תצטרכו להירשם ב-Google.