Biblioteka klienta Perl

Biblioteka klienta Perl jest hostowana na GitHub, a pakiet jest dostępny od CPAN.

Biblioteka obsługuje Perl w wersji 5.28.1 lub nowszej. Aby korzystać z tej biblioteki, najpierw musisz spełnić wymagania wstępne.

Protokół API REST

Encje klas – takie jak usługa, zasób, wyliczenie i błąd – w bibliotece klienta Perl są generowane przez analizę definicji bufora protokołu. Więcej informacji o serializacji uporządkowanych danych znajdziesz w dokumentacji bufora protokołu.

Aby nawiązać połączenie z interfejsem Google Ads API, biblioteka klienta tworzy żądanie HTTP w JSON, wysyła je do punktu końcowego REST przez HTTP 1.1, przeprowadza deserializację odpowiedzi jako obiekt JSON i interpretuje wyniki.

Wykorzystanie

Informacje o tym, jak zacząć korzystać z tej biblioteki, znajdziesz w sekcjach Pierwsze kroki i Podstawowe użycie.

Aby uzyskać tokeny odświeżania OAuth2, zapoznaj się z tymi przewodnikami:

Aby wykonywać wywołania interfejsu API przy użyciu kont usługi OAuth2, zapoznaj się z przewodnikiem Proces korzystania z konta usługi OAuth.