Uruchomiono w kontenerze Dockera

Możesz też wykonać przykłady i stworzyć aplikację interfejsu Google Ads API w kontenerze Dockera, który został stworzony przy użyciu podanego pliku Dockerfile.

Aby to zrobić (o ile masz zainstalowane środowisko Dockera), możesz uruchomić to polecenie w katalogu, w którym jest kopiowane to repozytorium:

docker-compose up --build -d

Spowoduje to utworzenie instancji kontenera Dockera ze wszystkimi wymaganymi zależnościami.

Aby otworzyć powłokę BASH w kontenerze Dockera, możesz uruchomić polecenie docker ps, aby uzyskać identyfikator kontenera, a następnie wykonać polecenie:

docker exec -it <YOUR_CONTAINER_ID> bash

Umożliwi Ci to uruchamianie przykładów kodu i innych aplikacji w kontenerze.

Jeśli używa się tylko jednego kontenera Dockera działającego na komputerze, można go również uruchomić:

docker exec -it $(docker ps -a -q) bash