Proxy (Serwer proxy)

Jeśli chcesz połączyć się z interfejsem Google Ads API za pośrednictwem serwera proxy, możesz to zrobić, ustawiając właściwość proxy w sekcji CONNECTION pliku google_ads_php.ini:

[CONNECTION]
; Optional proxy settings to be used by requests.
; If you don't have username and password, just specify host and port.
proxy = "protocol://user:pass@host:port"

Możesz na przykład określić http://user:pass@localhost:8082 jako serwer proxy. Ustawienie serwera proxy możesz też skonfigurować automatycznie tak samo jak każde inne ustawienie konfiguracji:

$googleAdsClient = (new GoogleAdsClientBuilder())
    ...
    ->withProxy('protocol://user:pass@host:port')
    ->build();