Nazwy zasobów

Narzędzie ResourceNames służy do tworzenia nazwy zasobu encji, jeśli znasz wszystkie odpowiednie identyfikatory związane z nią. Na przykład nazwa zasobu kampanii ma format customers/<CUSTOMER_ID>/campaigns/<CAMPAIGN_ID>, więc jeśli znasz identyfikator klienta i identyfikator kampanii, możesz użyć narzędzia ResourceNames, aby utworzyć pełną nazwę zasobu.

Pod warunkiem że identyfikator $customerId zawiera Twój identyfikator klienta, a $campaignId zawiera Twój identyfikator kampanii, możesz użyć właściwości forCampaign, aby uzyskać nazwę zasobu kampanii, jak pokazano poniżej:

$campaignResourceName = ResourceNames::forCampaign($customerId, $campaignId)

Każdy element ma inny zestaw identyfikatorów składających się na nazwę zasobu. Na przykład nazwa zasobu kryterium w grupie reklam musi mieć identyfikator klienta, identyfikator grupy reklam i identyfikator kryterium grupy reklam.