Transport

Istnieją 2 typy transportu, których można używać do wysyłania żądań do interfejsu API. Biblioteka klienta wybiera optymalną pozycję z tych formatów:

  • Preferowana: gRPC. Wymaga ona instalacji rozszerzenia PHP gRPC opartego na HTTP/2.
  • Opcja alternatywna, gdy gRPC jest niedostępny: REST. Nie wymaga instalacji żadnego rozszerzenia PHP i opiera się na HTTP/1.1.

Jeśli wolisz określać typ transportu samodzielnie zamiast polegać na domyślnych regułach opisanych powyżej, możesz ustawić właściwość transport w sekcji CONNECTION pliku google_ads_php.ini:

[CONNECTION]
; Optional transport settings.
; By default, "grpc" is used if available otherwise "rest".
transport = "grpc"

Możesz też skonfigurować ustawienie transportu automatycznie, tak jak wszystkie inne:

$googleAdsClient = (new GoogleAdsClientBuilder())
    ...
    ->withTransport('grpc')
    ->build();