Aktualizacja aparatu

publiczna klasa końcowy CameraUpdate rozszerza obiekt

Definiuje ruch kamery. Obiekt tego typu może posłużyć do zmodyfikowania kamery mapy, wywołując animateCamera(CameraUpdate), animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback) lub moveCamera(CameraUpdate).

Aby otrzymać urządzenie CameraUpdate, użyj klasy fabrycznej CameraUpdateFactory.

Aby na przykład powiększyć mapę, możesz użyć tego kodu:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

Przewodnik dla programistów

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów dotyczącym aparatu i widoku.

Podsumowanie metod dziedziczonych