GoogleMap.OnMapClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMapClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego, gdy użytkownik kliknie mapę.

Detektory będą wywoływane w wątku interfejsu Androida.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onMapClick(LatLng)
Wywoływane, gdy użytkownik wykona gest kliknięcia na mapie, ale tylko wtedy, gdy żadna z nakładek mapy nie obsługuje tego gestu.

Metody publiczne

public abstrat void onMapClick (LatLng point)

Wywoływane, gdy użytkownik wykona gest kliknięcia na mapie, ale tylko wtedy, gdy żadna z nakładek mapy nie obsługuje tego gestu. Implementacje tej metody są zawsze wywoływane w wątku interfejsu Androida.

Parametry
punkt Punkt na ziemi (rzutowany z punktu ekranu), który został kliknięty.