GoogleMap.OnMapLongClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMapLongClickListener

Interfejs wywołania zwrotnego, gdy użytkownik przytrzyma mapę.

Detektory będą wywoływane w wątku interfejsu Androida.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onMapLongClick(LatLng punkt)
Wywoływane, gdy użytkownik wykonuje gest przytrzymania przez użytkownika na mapie, ale tylko wtedy, gdy żadna z nakładek mapy nie obsługuje tego gestu.

Metody publiczne

public abstract void onMapLongClick (LatLng punkt)

Wywoływane, gdy użytkownik wykonuje gest przytrzymania przez użytkownika na mapie, ale tylko wtedy, gdy żadna z nakładek mapy nie obsługuje tego gestu. Implementacje tej metody są zawsze wywoływane w wątku interfejsu Androida.

Parametry
punkt Punkt na poziomie ziemi (rzutowany z punktu na ekranie), który został naciśnięty.