GoogleMap.OnMarkerClickListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMarkerClickListener

Definiuje podpisy metod wywoływanych po kliknięciu znacznika.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna wartość logiczna
onMarkerClick(znacznik)
Wywoływana po kliknięciu znacznika.

Metody publiczne

publiczna abstrakcyjna wartość logiczna onMarkerClick (znacznik Marker)

Wywoływana po kliknięciu znacznika.

Uwaga: pierwszą rzeczą, jaka się dzieje po kliknięciu znacznika lub jego dotknięciu, jest zamknięcie dowolnego aktualnie wyświetlanego okna informacyjnego i wywołanie elementu GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener. Następnie jest wywoływany OnMarkerClickListener. Dlatego wywołanie metody isInfoWindowShown() przy dowolnym znaczniku z OnMarkerClickListener zwróci wartość false (fałsz).

Parametry
znacznik Znacznik, który został kliknięty.
Akcje powrotne
  • true, jeśli odbiornik wywołał zdarzenie (tzn. działanie domyślne nie powinno występować); false w innym przypadku (tzn. powinno wystąpić działanie domyślne). Domyślnym działaniem jest przesunięcie kamery do znacznika i wyświetlenie okna informacyjnego.