Kreator Map Google

publiczna klasa finałowa MapsInitializer rozszerza możliwości obiektu Object

Użyj tej klasy do zainicjowania pakietu SDK Map Google na Androida, jeśli przed uzyskaniem mapy należy użyć funkcji. Należy ją wywołać, ponieważ niektóre klasy, takie jak BitmapDescriptorFactory i CameraUpdateFactory, muszą być zainicjowane.

Jeśli używasz MapFragment lub MapView i masz już wynik GoogleMap (niewartość null) przez wywołanie getMapAsync() w jednej z tych klas i oczekiwanie na wywołanie zwrotne onMapReady(GoogleMap map), nie musisz się martwić o te zajęcia. Przykłady znajdziesz w przykładowej aplikacji.

Podsumowanie metod publicznych

zsynchronizowana statyczna liczba całkowita
initialize(kontekst)
Inicjuje pakiet SDK Map Google na Androida, dzięki czemu jego klasy są gotowe do użycia.

Podsumowanie metod dziedziczonych

Metody publiczne

publiczna statyczna zsynchronizowana int initialize (kontekst)

Inicjuje pakiet SDK Map Google na Androida, dzięki czemu jego klasy są gotowe do użycia. Jeśli używasz MapFragment lub MapView i masz już (nienull) wartość GoogleMap przez wywołanie getMapAsync() w którejś z tych klas, nie musisz tego wywoływać.

Parametry
sytuacja Wymagane do pobrania niezbędnych zasobów pakietu SDK i kodu. Wartość nie może być wartością null.
Akcje powrotne
  • Kod błędu ConnectionResult.