Otrzymywanie klucza interfejsu API

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z pakietu Places SDK dla iOS, musisz mieć projekt z kontem rozliczeniowym i włączonym pakietem Places SDK na iOS. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfiguracja w Cloud Console.

Tworzenie kluczy interfejsu API

Klucz interfejsu API to unikalny identyfikator służący do uwierzytelniania żądań powiązanych z Twoim projektem na potrzeby wykorzystania i rozliczeń. Musisz mieć co najmniej 1 klucz interfejsu API powiązany z projektem.

Aby utworzyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Google Maps Platform > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Na stronie Dane logowania kliknij Utwórz dane logowania > Klucz interfejsu API.
  W oknie Utworzono klucz interfejsu API pojawi się nowo utworzony klucz interfejsu API.
 3. Kliknij Zamknij.
  Nowy klucz interfejsu API znajduje się na stronie Dane logowania w sekcji Klucze interfejsu API.
  (Pamiętaj o ograniczeniu dostępu do klucza interfejsu API przed użyciem go w środowisku produkcyjnym).

(pakiet) SDK Cloud

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Ograniczanie kluczy interfejsu API

Google zdecydowanie zaleca ograniczenie kluczy interfejsu API przez ograniczenie ich używania tylko do tych interfejsów API, które są potrzebne aplikacji. Ograniczenie kluczy interfejsu API zwiększa bezpieczeństwo aplikacji przez ochronę przed niechcianymi żądaniami. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat sprawdzonych metod zapewniania bezpieczeństwa interfejsów API.

Aby ograniczyć klucz interfejsu API:

Konsola

 1. Otwórz stronę Google Maps Platform > Dane logowania.

  Otwórz stronę Dane logowania

 2. Wybierz klucz interfejsu API, dla którego chcesz ustawić ograniczenie. Pojawi się strona właściwości klucza interfejsu API.
 3. W sekcji Ograniczenia klucza ustaw te ograniczenia:
  • Ograniczenia aplikacji:
   1. Wybierz Aplikacje na iOS.
   2. Aby akceptować żądania z aplikacji na iOS przy użyciu podanego przez Ciebie identyfikatora pakietu, wybierz z listy odpowiedni identyfikator pakietu na iOS.
  • Ograniczenia interfejsów API:
   1. Kliknij Ogranicz klucz.
   2. Z menu Wybierz interfejsy API wybierz Places API. Jeśli interfejsu Places API nie ma na liście, musisz go enable.
 4. Aby zastosować zmiany, kliknij Zapisz.

(pakiet) SDK Cloud

Wyświetl listę istniejących kluczy.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Usuń obecne ograniczenia istniejącego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Ustaw nowe ograniczenia istniejącego klucza.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="places-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud i tych poleceniach:

Co dalej

Gdy masz już klucz interfejsu API, utwórz i skonfiguruj projekt zgodnie z opisem w sekcji Konfigurowanie projektu Xcode.