เส้นทางการติดตั้งโมเดล ML Kit ใน Android

ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ML Kit จะใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่ฝึกโดย Google (หรือที่เรียกว่าโมเดลฐาน) เป็นค่าเริ่มต้น คู่มือนี้ใช้ได้กับโมเดลพื้นฐานเท่านั้น ดูคําแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบที่กําหนดเองได้ที่นี่

โมเดลใน ML Kit API สามารถติดตั้งได้ 3 วิธีดังนี้

 1. เลิกรวมกลุ่ม: ระบบจะดาวน์โหลดและจัดการโมเดลผ่านบริการ Google Play
 2. รวมกลุ่ม: โมเดลจะลิงก์แบบคงที่กับแอปเมื่อคุณสร้าง
 3. ดาวน์โหลดแบบไดนามิก: ระบบจะดาวน์โหลดโมเดลตามคําขอ

เส้นทางการติดตั้งที่รองรับ API แต่ละรายการ

ตารางด้านล่างแสดงเส้นทางการติดตั้งโมเดลที่ฟีเจอร์ ML Kit แต่ละรายการรองรับ

ไม่ได้จัดกลุ่ม แพ็กเกจ ดาวน์โหลดแบบไดนามิก
การจดจําข้อความเวอร์ชัน 2
การตรวจจับใบหน้า
การตรวจจับ Mesh
การตรวจหาท่าทาง
การแบ่งกลุ่มเซลฟี
การสแกนบาร์โค้ด
การติดป้ายกํากับรูปภาพ
การตรวจจับและติดตามวัตถุ
การจดจําหมึกแบบดิจิทัล
เครื่องมือสแกนโค้ดของ Google
การระบุภาษา
คำแปล
ช่วยตอบ
การแยกเอนทิตี

คู่มือเฉพาะ API จะแสดงตัวเลือกการติดตั้งที่มีให้สําหรับ API ที่ระบุ

ความแตกต่างสําคัญระหว่างตัวเลือกการติดตั้ง

เลิกรวมกลุ่ม แพ็กเกจ ดาวน์โหลดแบบไดนามิกแล้ว
ระบบจัดเก็บโมเดลไว้ที่ใด จัดเก็บอยู่ในบริการ Google Play และไม่นับรวมในพื้นที่เก็บข้อมูลที่แอปนี้ใช้ บันทึกในพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะแอป หลังจากติดตั้ง บันทึกในพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะแอป หลังจากดาวน์โหลดโมเดล
ขนาดโมเดลส่งผลต่อขนาดแอปอย่างไร ไม่มีผลต่อขนาดแอป ส่งผลต่อขนาดของแอปโดยตรง ส่งผลต่อขนาดของแอปโดยตรง
ระบบจะอัปเดตโมเดลเมื่อใด อัปเดตอัตโนมัติเมื่อมีการออกเวอร์ชันใหม่ ต้องอัปเดตแอปเพื่ออัปเดตโมเดล ต้องอัปเดตแอปเพื่ออัปเดตโมเดล
ระบบจะดาวน์โหลดโมเดลเมื่อใด ต้องดาวน์โหลดโมเดลก่อนใช้งาน โมเดลและฟีเจอร์ทั้งหมดจะรวมไว้เมื่อติดตั้งแอปแล้ว จึงพร้อมให้ใช้งานได้ทันที คุณต้องจัดการการดาวน์โหลด การอัปเดต และการลบโมเดลด้วยตนเองโดยใช้ RemoteModelManager API
ระบบจะนํารุ่นออกจากอุปกรณ์เมื่อใด บริการ Google Play จะนําโมเดลออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลก็ต่อเมื่อมีการถอนการติดตั้งแอปทั้งหมดที่ใช้โมเดลดังกล่าว ระบบจะนําโมเดลออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะแอปเมื่อถอนการติดตั้งแอป ระบบจะนําโมเดลที่ดาวน์โหลดไว้ออกจากพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะแอปเมื่อถอนการติดตั้งแอป

วิธีเลือกระหว่างแพ็กเกจและแพ็กเกจ

ถ้า API สนับสนุนตัวเลือกการติดตั้งทั้งแบบรวมและเลิกรวม:

 • ใช้ตัวเลือกแบบกลุ่มหากจัดลําดับความสําคัญดังนี้

  • ใช้ฟังก์ชันของฟีเจอร์เสร็จสมบูรณ์ทันทีหลังจากการติดตั้งแอป
  • ฟังก์ชันการทํางานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายหลังจากติดตั้งแอป
 • ใช้ตัวเลือกที่ไม่ได้จัดกลุ่มหากจัดลําดับความสําคัญดังนี้

  • แอปมีขนาดเล็กลง
  • การอัปเดตโมเดลอัตโนมัติโดยบริการ Google Play

วิธีดาวน์โหลดโมเดล

เมื่อใช้ตัวเลือกโมเดลที่ไม่มีแพ็กเกจ คุณจะระบุวิธีดาวน์โหลดโมเดลลงในอุปกรณ์ดังนี้

 • คุณเปิดใช้การดาวน์โหลดโมเดลเวลาติดตั้งได้โดยการเพิ่มการประกาศลงในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป ตัวอย่างเช่น ข้อมูลโค้ดด้านล่างแสดงวิธีกําหนดค่าแอปให้ดาวน์โหลดโมเดลการสแกนบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติหลังจากที่ติดตั้งแอปของคุณจาก Play สโตร์

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="barcode" >
     <!-- To use multiple models: android:value="barcode,model2,model3" -->
  </application>
  
 • คุณขอการดาวน์โหลดอย่างชัดแจ้งผ่านบริการ Google Play ModuleInstallClient API ได้

 • หากคุณไม่เปิดใช้การดาวน์โหลดโมเดลเวลาติดตั้งหรือขอการดาวน์โหลดอย่างชัดแจ้ง ระบบจะดาวน์โหลดโมเดลดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อคุณเรียกใช้ฟีเจอร์ คําขออนุมานจะล้มเหลวจนกว่าการดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์

วิธีอัปเดตโมเดล

หากต้องการอัปเดตโมเดลเมื่อใช้โมเดลแบบกลุ่มหรือตัวเลือกโมเดลที่ดาวน์โหลดแบบไดนามิก ให้ทําดังนี้

 1. อัปเดตไฟล์ Gradle ของแอปเพื่อใช้ไลบรารีฟีเจอร์ล่าสุดของ ML Kit

  dependencies {
   implementation 'com.google.mlkit:barcode-scanning: 17.1.0' // The latest version number of the API
  }
  
 2. สร้างแอปพลิเคชันของคุณอีกครั้ง

เหตุใด API บางตัวจึงนําเสนอโมเดลที่ดาวน์โหลดแบบไดนามิก

ML Kit API บางรายการมีตัวเลือกโมเดลที่จะรวมจํานวนมากเกินไป ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจดจําดิจิทัลรองรับ 300 ภาษาขึ้นไป และไม่จําเป็นต้องใส่ทุกภาษาไว้ในฟีเจอร์นี้ระหว่างการติดตั้ง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจะมีตัวเลือกการติดตั้งรายการที่ 3 ซึ่งจะดาวน์โหลดรุ่นตามคําขอหลังการติดตั้ง ปัจจุบันมีเฉพาะการจดจําหมึกดิจิทัล การแปล และการดึงข้อมูลเอนทิตีเท่านั้น