Szkolenie zawodowe (BETA)

Poszukującym pracy i przyszłym studentom starającym się nabyć umiejętności przydatne na rynku często trudno jest znaleźć programy, porównać koszty i dowiedzieć się, na jakie zawody jest zapotrzebowanie. Funkcja szkoleń zawodowych w wyszukiwarce Google ma pomóc tym osobom znaleźć ścieżkę kariery i zdobyć kwalifikacje potrzebne w przyszłej pracy. Dowiedz się więcej o szkoleniu zawodowym w Google.

Aby móc korzystać z funkcji szkoleń zawodowych, dodaj do swoich stron internetowych uporządkowane dane. Pomagają one Google lepiej rozpoznać treści na stronie, dzięki czemu łatwiej jest prezentować użytkownikom programy szkoleniowe. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z uporządkowanych danych, przeczytaj nasz poradnik Jak działają uporządkowane dane.

Przykład szkolenia zawodowego w wynikach wyszukiwania

Dostępność funkcji

Nadal ją rozwijamy, więc możemy jeszcze zmodyfikować związane z nią wymagania lub wytyczne. Ten wygląd nie jest obecnie dostępny w wyszukiwarce Google.

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi.
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Przykłady

Program szkoleniowy z różnymi zajęciami i bez wynagrodzenia

Oto przykład programu z wieloma zajęciami, w którym uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

<html>
 <head>
  <title>Associate degree in Computer Science</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "EducationalOccupationalProgram",
   "name": "Associate degree in Computer Science from ACME College",
   "description": "a piece of text about what it might mean to take this program",
   "identifier": [{
     "@type": "PropertyValue",
     "propertyID": "CIP2010",
     "value": "12.3456"
   }, {
     "@type": "PropertyValue",
     "propertyID": "ProgramID",
     "value": "CS-101"
   }],
   "provider": {
    "@type": "EducationalOrganization",
    "name": "ACME Community College",
    "address": {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 Main Street",
     "addressLocality": "Boston",
     "addressRegion": "MA",
     "addressCountry": "US",
     "postalCode": "02134"
    },
    "contactPoint": {
     "@type": "ContactPoint",
     "contactType": "Admissions",
     "telephone": "+1-555-123-4567"
    }
   },
   "timeToComplete": "P2Y",
   "occupationalCategory": ["15-1111", "15-1121", "15-1122", "15-1131"],
   "occupationalCredentialAwarded": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "Associate Degree"
   },
   "programPrerequisites": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "HighSchool"
   },
   "applicationStartDate": "2019-05-14",
   "applicationDeadline": "2019-09-14",
   "startDate": "2019-10-01",
   "endDate": "2021-10-01",
   "dayOfWeek": [
    "Wednesday",
    "Thursday",
    "Friday"
   ],
   "timeOfDay": "Morning",
   "numberOfCredits": "30",
   "typicalCreditsPerTerm": "12",
   "termDuration": "P4M",
   "termsPerYear": "2",
   "maximumEnrollment": "30",
   "educationalProgramMode": "IN_PERSON",
   "financialAidEligible": "PUBLIC_AID",
   "offers": [
    {
     "@type": "Offer",
     "category": "Tuition",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 16278,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }, {
     "@type": "Offer",
     "category": "Program Fees",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 200,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Program szkoleniowy w środowisku pracy

Oto przykład programu, który przygotowuje do zawodu i zapewnia wynagrodzenie.

<html>
 <head>
  <title>About the IBEW Apprenticeship</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "WorkBasedProgram",
   "name": "IBEW Apprenticeship",
   "description": "a piece of text about what it might mean to take this program",
   "identifier": [{
     "@type": "PropertyValue",
     "propertyID": "ProgramID",
     "value": "IBEW-123"
   }],
   "provider": {
    "@type": "EducationalOrganization",
    "name": "International Brotherhood of Electrical Workers",
    "address": {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 Main Street",
     "addressLocality": "Boston",
     "addressRegion": "MA",
     "addressCountry": "US",
     "postalCode": "02134"
    },
    "contactPoint": {
     "@type": "ContactPoint",
     "contactType": "Admissions",
     "telephone": "+1-555-123-4567"
    }
   },
   "timeToComplete": "P2Y",
   "occupationalCategory": "47-2111",
   "occupationalCredentialAwarded": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "Welding License"
   },
   "programPrerequisites": {
    "@type": "EducationalOccupationalCredential",
    "credentialCategory": "HighSchool"
   },
   "applicationStartDate": "2019-05-14",
   "applicationDeadline": "2019-09-14",
   "startDate": "2019-10-01",
   "endDate": "2021-10-01",
   "maximumEnrollment": "30",
   "offers": [
    {
     "@type": "Offer",
     "category": "Tuition",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 16278,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }, {
     "@type": "Offer",
     "category": "Program Fees",
     "priceSpecification": {
      "@type": "PriceSpecification",
      "price": 200,
      "priceCurrency": "USD"
     }
    }
   ],
   "trainingSalary" : {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1H",
    "median": 16.00
   },
   "salaryUponCompletion": {
    "@type": "MonetaryAmountDistribution",
    "currency": "USD",
    "duration": "P1H",
    "median": 20.00
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Zastosuj się do tych wskazówek, by Twoje materiały pojawiały się w interfejsie do znajdowania szkoleń zawodowych.

Kryteria uwzględnienia

Aby Twoja oferta mogła pojawić się na liście programów szkoleniowych Google, musi spełniać te kryteria:

 • Twoja strona musi zawierać wszystkie wymagane właściwości uporządkowanych danych.
 • Aby Twój program został zakwalifikowany, powinien obejmować szkolenia zawodowe, które wymagają kwalifikacji mniejszych niż stopień licencjata. Dotyczy to również płatnych programów, w ramach których uzyskuje się certyfikaty lub dyplomy uczelni wyższej, a także innych programów, które wymagają uczestnictwa w pełnym wymiarze czasu przez nawet 2 lata. Na przykład mogą to być programy uczelni publicznych lub prywatnych, szkolenia pracodawców lub organizacji pozarządowych oraz szkolenia przygotowujące do pracy w konkretnym zawodzie.
 • Programy, w ramach których otrzymuje się zapłatę, nie są objęte limitem czasu trwania. Takie programy to na przykład staże prowadzone przez pracodawców, kursy zawodowe oraz staże prowadzone przez związki zawodowe i organizacje pozarządowe.
 • Programy muszą odpowiadać zapotrzebowaniu na kwalifikacje zawodowe w Twoim regionie.
 • W ramach programu przyjmowani są chętni, którzy mają maksymalnie dyplom ukończenia szkoły średniej.
 • Ukończenie programu jest równoznaczne z przygotowaniem do wykonywania zawodu. Kursy przygotowawcze nie są akceptowane.
 • Program musi odbywać się w konkretnym miejscu. Programy prowadzone tylko online nie są akceptowane.
 • Akceptujemy programy, za które uczestnicy muszą płacić, ale nie mogą one trwać dłużej niż 2 lata i muszą wymagać uczestnictwa w pełnym wymiarze.
 • Akceptujemy programy, które szkolą pod kątem danego zawodu, ale nie dają punktów lub nie kończą się przyznaniem tytułu.
 • W przypadku niewielkiej liczby zawodów wymagających akredytacji według Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych programy muszą uzyskać taką akredytację (dotyczy to na przykład fizjoterapeutów).

Mimo że ta funkcja skupia się na grupie programów, możesz wdrożyć kod obejmujący wszystkie Twoje programy, ponieważ istnieje szansa, że takie informacje będzie można wykorzystać w przyszłości.

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisujemy typy uporządkowanych danych związane funkcją znajdowania szkoleń zawodowych w Google. Programy muszą uwzględniać jeden z tych typów danych (w zależności od rodzaju programu):

Jeśli Twoja instytucja ma akredytację komisji przyznającej uprawnienia, użyj właściwości EducationalOrganization. Znaczniki EducationalOrganization możesz dodać do głównej strony w witrynie lub w polu dostawcy dotyczącym konkretnego programu.

Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

EducationalOccupationalProgram

Pełną definicję właściwości EducationalOccupationalProgram znajdziesz na stronie schema.org/EducationalOccupationalProgram. Te właściwości są wymagane w przypadku programów płatnych oraz dostępnych bezpłatnie. Jeśli program odbywa się w środowisku pracy, dodaj właściwości WorkBasedProgram.

Właściwości wymagane
applicationDeadline

DateTime

Data zakończenia przyjmowania zgłoszeń do programu w formacie ISO-8601. Jeśli rejestracja jest prowadzona w turach, podaj najodleglejszą możliwą datę zaakceptowania aplikacji w programie.


"applicationDeadline": "2020-04-01T19:30"

Jeśli program jest oferowany więcej niż raz w roku kalendarzowym, podaj listę dat.


"applicationDeadline": [
 "2020-04-01T19:30",
 "2020-08-01T19:30"
]
identifier.propertyID

Text

Klucz wpisu PropertyValue, który określa typ identyfikatora. Każdy program musi określić 2 typy identyfikatorów:

CIP2010

6-cyfrowy kod CIP zgodny ze specyfikacją opublikowaną w 2010 roku przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych.

ProgramID

Unikalny identyfikator programu używany przez instytucję (jeśli istnieje).

Na przykład:


"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
identifier.value

Text

Wartość wpisu PropertyValue. Wartość musi być zgodna z określonym elementem propertyID.

Na przykład:


"identifier": [
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "CIP2010",
 "value": "12.3456"
 },
 {
 "@type": "PropertyValue",
 "propertyID": "ProgramID",
 "value": "CS-101"
 }
]
name

Text

Nazwa programu.


"name": "Certified Nurse Aid Program"
occupationalCategory

Text

Zawód, którego będą się uczyć uczestnicy programu szkoleniowego. Jeśli program zakłada naukę różnych zawodów, dodaj do tablicy wiele wartości.

Użyj kodu BLS SOC-6 zgodnie z definicją podaną w przewodniku po standardowej klasyfikacji zawodów z 2010 roku.

offers

Offer

Szacowany koszt programu (jeśli istnieje). Może to być łączny koszt programu lub koszt z podziałem na czesne, opłaty i inne koszty. Musi to być koszt, jaki ponoszą mieszkańcy stanu, bez uwzględnienia pomocy finansowej.

Dodatkowe wskazówki:

 • Offer.price_specification.price musi być liczbą (inny tekst nie jest akceptowany).
 • Dodaj tylko opłaty, które wiążą się z uczestnictwem w programie. Na przykład szacunkowy koszt fartuchów czy wymaganych podręczników i opłaty za obsługę koszyka.
 • Nie uwzględniaj opłat, które nie są wymagane do ukończenia programu. Na przykład kosztu testów po ukończeniu szkolenia, testów kwalifikacyjnych, wyżywienia i noclegów, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.

Przykład łącznych kosztów

Jeśli znasz całkowity koszt, podaj jedną ofertę (Offer) z łącznym kosztem programu. Uwzględnij czesne, opłaty, podręczniki i inne materiały wykorzystywane w procesie nauki. Na przykład:


{
 "@type": "Offer",
 "category": "Total Cost",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 16200,
  "priceCurrency": "USD"
  }

Przykład zestawienia kosztów

Jeśli znasz koszty czesnego i opłat, możesz je do przesłać do nas oddzielnie, a my dodamy ich wartość do łącznego kosztu. Na przykład:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "Tuition",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 16000,
   "priceCurrency": "USD"
 },{
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]

Przykład zestawienia obliczeń czesnego

Jeśli musisz policzyć czesne w oparciu o koszt jednego punktu i liczbę punktów, a opłaty niezależnie, możesz je przesłać do nas oddzielnie, a my dodamy ich wartość do łącznego kosztu. Na przykład 400 USD za punkt × 40 punktów = 16 000 USD kosztów, plus 200 USD w opłatach, co daje łączny koszt 16 200 USD:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.priceSpecification.price

Number

Wartość ceny określonej oferty.


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.priceSpecification.priceCurrency

Number

Waluta ceny określonej oferty.


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
provider

EducationalOrganization

Organizacja edukacyjna prowadząca program.

provider.address

PostalAddress

Rzeczywisty adres budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach programu. Jeśli istnieje kilka lokalizacji, podaj adres każdego budynku zgodnie z przykładem.


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College",
 "address": [{
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Main Campus",
  "streetAddress": "123 Main Street",
  "addressLocality": "Boston",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02134"
 },
  {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Somerville Campus",
  "streetAddress": "456 Powderhouse Street",
  "addressLocality": "Somerville",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02143"
  }
 ]
}
provider.address.addressCountry

PostalAddress

Kod kraju, gdzie mieści się konkretny adres budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach programu. Użyj dwuliterowego kodu kraju w formacie ISO 3166-1 alpha-2.


"addressCountry": "US"
provider.contactPoint

ContactPoint

Punkt kontaktowy, w którym potencjalny uczestnik programu może uzyskać dodatkowe informacje.


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "contactPoint": {
  "@type": "ContactPoint",
  "contactType": "Admissions",
  "telephone": "+15551234567"
 }
}
provider.contactPoint.contactType

Text

Typ punktu kontaktowego. Powinien mieć wartość Admissions w przypadku co najmniej 1 elementu contactPoint.


"contactType": "Admissions"
provider.contactPoint.telephone

Text

Numer telefonu, pod który może zadzwonić potencjalny uczestnik programu, by uzyskać informacje na jego temat.


"telephone": "+15551234567"
timeToComplete

Text

Czas potrzebny na ukończenie programu w pełnym wymiarze – wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach w formacie ISO-8601. Powinien to być typowy czas ukończenia programu przez osobę, która bierze w nim udział w pełnym wymiarze. Na przykład:

Program dwuletni P2Y
Program dwumiesięczny P2M
2 miesiące, 2 lata "P26M" "P2Y2M"

Jeśli nie znasz czasu trwania, zalecamy pomnożenie liczby punktów przez nakład pracy ucznia biorącego udział w programie w pełnym wymiarze. Na przykład: 48 jednostek podzielonych przez 12 modułów zakładanych na semestr w pełnym wymiarze × 4 miesiące na semestr = 16 miesięcy lub mniej niż 1,5 roku.

Właściwości zalecane
applicationStartDate

DateTime

Data rozpoczęcia zapisów do programu w formacie ISO-8601. Jeśli rejestracja jest prowadzona w turach, określ właściwość dla każdej daty rozpoczęcia zapisów. Jeśli zgłoszenia są przyjmowane kilka razy w roku, podaj najwcześniejszą możliwą datę.


"applicationStartDate": "2020-04-01T19:30"
dayOfWeek

DayOfWeek

Dzień tygodnia, w którym odbywają się zajęcia w ramach programu. Użyj jednej z tych wartości:

 • "Saturday"
 • "Sunday"
 • "Monday"
 • "Tuesday"
 • "Wednesday"
 • "Thursday"
 • "Friday"

Możesz przypisać kilka dni do 1 programu.


"dayOfWeek": ["Saturday", "Sunday"]
description

Text

Opis programu.


"description": "A training program to empower you to expand your
skillset."
endDate

DateTime

Data oficjalnego zakończenia semestru, po której uczestnicy nie muszą już pojawiać się na zajęciach ani egzaminach, podana w formacie ISO-8601. Jeśli jest wiele dat zakończenia, określ właściwość dla każdej z nich.


"endDate": "2020-04-01T19:30"
educationalProgramMode

Text

Format, w jakim są przekazywane treści kursu, oraz to, czy konieczna jest obecność fizyczna, czy zdalna. Użyj jednej z tych wartości (wielkość liter ma znaczenie):

 • "IN_PERSON" – program wymagający fizycznej obecności na zajęciach.
 • "ONLINE" – program realizowany w 100% online, niewymagający fizycznej obecności.
 • "HYBRID" – program realizowany częściowo online, częściowo w konkretnej lokalizacji.

"educationalProgramMode": "ONLINE"
financialAidEligible

Text

Rodzaje pomocy finansowej, do korzystania z których program uprawnia uczestników.

Użyj co najmniej jednej z tych wartości (pamiętaj, że jest w nich rozróżniana wielkość liter):

 • "PUBLIC_AID" – pomoc oferowana przez rząd (np. dopłaty do czesnego takie jak granty Pella).
 • "PROVIDER_AID" – pomoc oferowana przez szkołę/dostawcę (np. stypendium socjalne na Uniwersytecie Stanforda).

"financialAidEligible": ["PUBLIC_AID", "PROVIDER_AID"]
maximumEnrollment

Number

Maksymalna liczba miejsc – liczba osób, które mogą brać udział w programie w czasie jego trwania.


"maximumEnrollment": "50"
numberOfCredits

Number

Liczba punktów uzyskanych za ukończenie tego programu.


"numberOfCredits": "30"
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Dokument wystawiany po ukończeniu programu. Na przykład: dyplom uczelni wyższej lub certyfikat.


"occupationalCredentialAwarded": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Associate Degree"
}
offers.category

Text

Kategoria kosztów związanych z programem. Jeśli opłata dla uczestników z danego stanu jest inna niż dla pozostałych, możesz użyć dodatkowych pól kategorii, by to zaznaczyć. Możesz dodać podobne kategorie w przypadku uczestników z obwodu i spoza obwodu itp. Oto kilka przykładowych wartości elementu offers.category:

 • Total Cost
 • Tuition
 • In-state
 • Out-of-state
 • CostPerCredit
 • CostPerTerm
 • Program Fees
 • Books and Supplies Fees
 • Uniform Fees
 • Activities Fees
 • Technology Fees
 • Other Fees

Przykład opłaty innej w przypadku uczniów z danego stanu i spoza niego


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 800,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 500,
    "priceCurrency": "USD"
  }]

Przykład dodatkowych kosztów związanych z kursem


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "Technology Fees",
   "category": "CostPerUnit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "Uniform Fees",
   "category": "CostPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }
]
programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Wymagania związane z uczestnictwem w programie.

Jeśli wymagasz świadectwa ukończenia szkoły średniej, ustaw credentialCategory na HighSchool.


"programPrerequisites": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "HighSchool"
}
startDate

DateTime

Data rozpoczęcia programu podana w formacie ISO-8601. Jeśli program jest oferowany kilka razy w roku, określ tę właściwość wiele razy.


"startDate": "2020-04-01T19:30"
termDuration

Text

Czas potrzebny na ukończenie semestru, podany w formacie ISO-8601. Na przykład kwartał może obejmować 3 miesiące (P3M), a semestr – 4 miesiące (P4M).


"termDuration": "P4M"
termsPerYear

Number

Liczba okresów, które można ukończyć w ciągu roku. Często używane są tu terminy semestr i kwartał. Jeśli na przykład uczeń może ukończyć tylko 2 semestry na rok, termsPerYear musi wynosić 2.


"termsPerYear": "2"
timeOfDay

Text

Pora dnia, o której odbywają się zajęcia.


"timeOfDay": "Afternoon",
"timeOfDay": "Morning",
"timeOfDay": "3pm"
typicalCreditsPerTerm

Number

Liczba punktów przyznawanych za ukończenie programu w pełnym zakresie. Jeśli na przykład uczeń może otrzymać 12 punktów za każdy semestr, typicalCreditsPerTerm musi wynosić 12.


"typicalCreditsPerTerm": "12"

WorkBasedProgram

Pełną definicję właściwości WorkBasedProgram znajdziesz na stronie schema.org/WorkBasedProgram. Poniższe właściwości są wymagane w przypadku programów odbywających się w środowisku pracy. Jeśli program jest płatny, dodaj właściwości EducationalOccupationalProgram.

Właściwości wymagane
name

Text

Nazwa programu.


"name": "Electrical Apprenticeship"
occupationalCategory

Text

Zawód, którego będą się uczyć uczestnicy programu szkoleniowego. Jeśli program zakłada naukę różnych zawodów, dodaj do tablicy wiele wartości.

Użyj kodu BLS SOC-6 zgodnie z definicją podaną w przewodniku po standardowej klasyfikacji zawodów z 2010 roku.


"occupationalCategory" : ["47-2111", "49-9021"]
provider

EducationalOrganization

Organizacja edukacyjna prowadząca program.

provider.address

PostalAddress

Rzeczywisty adres budynku, w którym odbywają się zajęcia w ramach programu. Jeśli istnieje kilka lokalizacji, podaj adres każdego budynku zgodnie z przykładem.


"provider": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College",
 "address": [{
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Main Campus",
  "streetAddress": "123 Main Street",
  "addressLocality": "Boston",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02134"
 },
  {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Somerville Campus",
  "streetAddress": "456 Powderhouse Street",
  "addressLocality": "Somerville",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "02143"
  }
 ]
}
Właściwości zalecane
applicationDeadline

DateTime

Data zakończenia przyjmowania zgłoszeń do programu w formacie ISO-8601. Jeśli program jest oferowany więcej niż raz w roku kalendarzowym, określ ostateczny termin zgłoszenia do każdej tury. Jeśli rejestracja jest prowadzona w turach, podaj najodleglejszą możliwą datę zgłoszenia.


"applicationDeadline": "2020-04-01T19:30"
applicationStartDate

DateTime

Data rozpoczęcia zapisów do programu w formacie ISO-8601. Jeśli rejestracja jest prowadzona w turach, określ właściwość dla każdej daty rozpoczęcia zapisów. Jeśli zgłoszenia są przyjmowane kilka razy w roku, podaj najwcześniejszą możliwą datę.


"applicationStartDate": "2020-04-01T19:30"
description

Text

Opis programu.


"description": "A training program to empower you to expand your skillset."
endDate

DateTime

Data oficjalnego zakończenia semestru, po której uczestnicy nie muszą już pojawiać się na zajęciach ani egzaminach, podana w formacie ISO-8601. Jeśli jest wiele dat zakończenia, określ właściwość dla każdej z nich.


"endDate": "2020-04-01T19:30"
maximumEnrollment

Number

Maksymalna liczba miejsc – liczba osób, które mogą brać udział w programie w czasie jego trwania.


"maximumEnrollment": "50"
occupationalCredentialAwarded

EducationalOccupationalCredential

Dokument wystawiany po ukończeniu programu. Na przykład: dyplom uczelni wyższej lub certyfikat.


"occupationalCredentialAwarded": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Associate Degree"
}
offers

Offer

Szacowany koszt programu (jeśli istnieje). Może to być łączny koszt programu lub koszt z podziałem na czesne, opłaty i inne koszty. Musi to być koszt, jaki ponoszą mieszkańcy stanu, bez uwzględnienia pomocy finansowej.

Dodatkowe wskazówki:

 • Offer.price_specification.price musi być liczbą (inny tekst nie jest akceptowany).
 • Dodaj tylko opłaty, które wiążą się z uczestnictwem w programie. Na przykład szacunkowy koszt fartuchów czy wymaganych podręczników i opłaty za obsługę koszyka.
 • Nie uwzględniaj opłat, które nie są wymagane do ukończenia programu. Na przykład kosztu testów po ukończeniu szkolenia, testów kwalifikacyjnych, wyżywienia i noclegów, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.

Przykład łącznych kosztów

Jeśli znasz całkowity koszt, podaj jedną ofertę (Offer) z łącznym kosztem programu. Uwzględnij czesne, opłaty, podręczniki i inne materiały wykorzystywane w procesie nauki. Na przykład:


{
 "@type": "Offer",
 "category": "Total Cost",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "price": 16200,
  "priceCurrency": "USD"
  }

Przykład zestawienia kosztów

Jeśli znasz koszty czesnego i opłat, możesz je do przesłać do nas oddzielnie, a my dodamy ich wartość do łącznego kosztu. Na przykład:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "Tuition",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 16000,
   "priceCurrency": "USD"
 },{
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]

Przykład zestawienia obliczeń czesnego

Jeśli musisz policzyć czesne w oparciu o koszt jednego punktu i liczbę punktów, a opłaty niezależnie, możesz je przesłać do nas oddzielnie, a my dodamy ich wartość do łącznego kosztu. Na przykład 400 USD za punkt × 40 punktów = 16 000 USD kosztów, plus 200 USD w opłatach, co daje łączny koszt 16 200 USD:


[
 {
  "@type": "Offer",
  "category": "CostPerCredit",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 400,
   "priceCurrency": "USD"
  }, {
  "@type": "Offer",
  "category": "Program Fees",
  "priceSpecification": {
   "@type": "PriceSpecification",
   "price": 200,
   "priceCurrency": "USD"
 }
]
offers.category

Text

Kategoria kosztów związanych z programem. Jeśli opłata dla uczestników z danego stanu jest inna niż dla pozostałych, możesz użyć dodatkowych pól kategorii, by to zaznaczyć. Możesz dodać podobne kategorie w przypadku uczestników z obwodu i spoza obwodu itp. Oto kilka przykładowych wartości elementu offers.category:

 • Total Cost
 • Tuition
 • In-state
 • Out-of-state
 • CostPerCredit
 • CostPerTerm
 • Program Fees
 • Books and Supplies Fees
 • Uniform Fees
 • Activities Fees
 • Technology Fees
 • Other Fees

Przykład opłaty innej w przypadku uczniów z danego stanu i spoza niego


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "CostPerCredit",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 800,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "FeesPerTerm",
   "category": "Out-of-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 500,
    "priceCurrency": "USD"
  }]

Przykład dodatkowych kosztów związanych z kursem


[
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "Technology Fees",
   "category": "CostPerUnit",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 400,
    "priceCurrency": "USD"
  }, {
   "@type": "Offer",
   "category": "Uniform Fees",
   "category": "CostPerTerm",
   "category": "In-state",
   "priceSpecification": {
    "@type": "PriceSpecification",
    "price": 200,
    "priceCurrency": "USD"
  }
]
programPrerequisites

EducationalOccupationalCredential

Wymagania związane z uczestnictwem w programie.

Jeśli wymagasz świadectwa ukończenia szkoły średniej, ustaw credentialCategory na HighSchool.


"programPrerequisites": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "HighSchool"
}
salaryUponCompletion

MonetaryAmountDistribution

Aktualne lub szacowane wynagrodzenie, które otrzyma stażysta po ukończeniu szkolenia. Określ czas trwania jako P1H.


"salaryUponCompletion": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": "20.00"
}
startDate

DateTime

Data rozpoczęcia programu podana w formacie ISO-8601. Jeśli program jest oferowany kilka razy w roku, określ tę właściwość wiele razy.


"startDate": "2020-04-01T19:30"
timeToComplete

Text

Czas potrzebny na ukończenie programu w pełnym wymiarze – wyrażony w tygodniach, miesiącach lub latach w formacie ISO-8601. Powinien to być typowy czas ukończenia programu przez osobę, która bierze w nim udział w pełnym wymiarze. Na przykład:

Program dwuletni P2Y
Program dwumiesięczny P2M
2 miesiące, 2 lata "P26M" "P2Y2M"

Jeśli nie znasz czasu trwania, zalecamy pomnożenie liczby punktów przez nakład pracy ucznia biorącego udział w programie w pełnym wymiarze. Na przykład: 48 jednostek podzielonych przez 12 modułów zakładanych na semestr w pełnym wymiarze × 4 miesiące na semestr = 16 miesięcy lub mniej niż 1,5 roku.

trainingSalary

MonetaryAmountDistribution

Wynagrodzenie godzinowe, jakie otrzyma stażysta za pierwszy dzień uczestnictwa w programie. Określ czas trwania jako P1H.


"trainingSalary": {
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "currency": "USD",
 "duration": "P1H",
 "median": "16.00"
}

EducationalOrganization

Pełną definicję właściwości EducationalOrganization znajdziesz na stronie schema.org/EducationalOrganization. Jeśli Twoja instytucja ma akredytację komisji przyznającej uprawnienia, użyj znaczników EducationalOrganization. Znaczniki EducationalOrganization możesz dodać do głównej strony w witrynie lub w polu dostawcy dotyczącym konkretnego programu.

Właściwości wymagane
address

PostalAddress

Adres głównego kampusu. Możesz dodać tyle adresów, ile potrzebujesz. Im więcej określisz właściwości, tym lepsza będzie postrzegana jakość programu dla użytkowników. Na przykład:


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "123 Elm Street",
 "addressLocality": "Amherst",
 "addressRegion": "MA",
 "addressCountry": "US",
 "postalCode": "01002"
}
contactPoint

ContactPoint

Numer telefonu, pod którym przyjmowane są zgłoszenia uczniów. Ustaw contactType na Admissions.


"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "contactType": "Admissions",
 "telephone": "+15551234567"
}
name

Text

Nazwa organizacji.

Właściwości zalecane
Identyfikacja

AdministrativeArea

Wskaż organizację, używając jednej z tych właściwości lub dowolnej ich kombinacji:

leiCode

Text

Identyfikator podmiotu prawnego przyznany organizacji.

taxID

Text

Identyfikator podatkowy w Stanach Zjednoczonych przyznany organizacji.

hasCredential

EducationalOccupationalCredential

Narodowa lub regionalna akredytacja przyznana instytucji przez organy Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych.


"hasCredential": {
 "@type": "EducationalOccupationalCredential",
 "credentialCategory": "Accreditation",
 "recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
hasCredential.credentialCategory

Text

Kategoria dokumentu.


"credentialCategory": "Accreditation"
hasCredential.recognizedBy

Organization

Organizacja, która potwierdza ważność, wartość lub przydatność dokumentu.


"recognizedBy": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
 }
}
hasCredential.recognizedBy.name

Organization

Nazwa organizacji akredytującej.


"name": "Accrediting Commission of Career Schools and Colleges"
subOrganization

EducationalOrganization

Dodatkowe kampusy należące do organizacji. Możesz je dodać, jeśli jest ich kilka.


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College - Berkshires Campus",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 Elm Street",
  "addressLocality": "Amherst",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "01002"
 }
}
subOrganization.address

PostalAddress

Adres dodatkowego kampusu. Jeśli istnieje wiele kampusów, musisz to zaznaczyć.


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "123 Elm Street",
  "addressLocality": "Amherst",
  "addressRegion": "MA",
  "addressCountry": "US",
  "postalCode": "01002"
 }
}
subOrganization.name

Text

Nazwa dodatkowego kampusu. Jeśli istnieje wiele kampusów, musisz to zaznaczyć.


"subOrganization": {
 "@type": "EducationalOrganization",
 "name": "ACME Community College - Berkshires Campus",
}

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: