Tạo và quản lý quy trình triển khai cho ứng dụng Google Chat

Trang này giải thích cách tạo và quản lý các quy trình triển khai cho ứng dụng Google Chat. Bằng cách duy trì nhiều phương thức triển khai, bạn có thể quản lý từng giai đoạn trong vòng đời của ứng dụng Chat một cách hiệu quả hơn và phát hành phiên bản chính thức một cách an toàn.

Tạo quy trình triển khai cho từng giai đoạn trong vòng đời của ứng dụng

Để quản lý ứng dụng Chat trong suốt vòng đời, bạn nên tạo và triển khai ứng dụng Chat cho từng môi trường sau:

  • Phát triển: Môi trường mà bạn sử dụng để xử lý các thay đổi. Nếu cần, bạn có thể sử dụng tính năng triển khai đầu hoặc chạy môi trường này trên thiết bị.
  • Mô hình thử nghiệm: Môi trường mà bạn triển khai cho những người kiểm thử đáng tin cậy để kiểm thử toàn diện. Môi trường này phải càng gần với phiên bản chính thức càng tốt.
  • Phát hành công khai: Môi trường mà bạn triển khai cho người dùng cuối bằng cách phát hành ứng dụng Chat lên Google Workspace Marketplace.

Đối với mỗi ứng dụng trong Chat mà bạn triển khai, bạn phải tạo một dự án trên Google Cloud. Khi bạn định cấu hình API Chat trong từng dự án trên Google Cloud, hãy cân nhắc sử dụng tên ứng dụng, URL hình đại diện và nội dung mô tả riêng biệt để có thể phân biệt rõ hơn các ứng dụng trong Chat trong Google Chat.

Trong ví dụ sau, ứng dụng Chat có tên là Task app được xây dựng trên HTTP và sử dụng nhiều điểm cuối để triển khai cho hoạt động phát triển, thử nghiệm và phát hành chính thức:

Môi trường Tên dự án trên đám mây Tên ứng dụng Điểm cuối HTTP
Quá trình phát triển task-chat-app-dev Ứng dụng Dev Task http://example.com/api/myapp/head
Sắp xếp task-chat-app-staging Đang thử nghiệm ứng dụng Tasks http://example.com/api/myapp/staging
Sản xuất task-chat-app Ứng dụng Tasks http://example.com/api/myapp/

Quản lý các phiên bản triển khai dựa trên cấu trúc ứng dụng Chat

Bảng sau đây bao gồm những điểm cần cân nhắc khác khi quản lý hoạt động triển khai cấu trúc ứng dụng cụ thể trong Chat:

Cấu trúc Định dạng triển khai Những yếu tố nên cân nhắc
HTTP URL ứng dụng
  • Triển khai dần các thay đổi cho từng điểm cuối trong vòng đời của ứng dụng Chat. Ví dụ: sau khi bạn kiểm thử một tính năng mới được triển khai trong điểm cuối thử nghiệm http://example.com/api/myapp/staging, hãy phát hành tính năng đó vào giai đoạn chính thức bằng cách triển khai tính năng đó trên điểm cuối chính thức, chẳng hạn như http://example.com/api/myapp.
  • Để gỡ lỗi mã trước khi triển khai, bạn có thể đặt một điểm cuối cho môi trường cục bộ. Để tìm hiểu cách kiểm thử các thay đổi cục bộ, hãy xem bài viết Gỡ lỗi ứng dụng Google Chat.
Google Apps Script ID triển khai
  • Các dự án Apps Script chỉ có thể có một nhánh duy nhất và được liên kết với một dự án trên Google Cloud. Để kiểm thử các thay đổi và duy trì nhiều môi trường, bạn phải tạo các dự án Apps Script khác nhau cho từng môi trường.
  • Bạn chỉ nên sử dụng tính năng triển khai đầu của dự án Apps Script cho môi trường phát triển. Đối với môi trường thử nghiệm và môi trường phát hành chính thức, hãy sử dụng các phiên bản triển khai theo phiên bản. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tạo và quản lý bản triển khai trong tài liệu về Apps Script.
Pub/Sub Chủ đề Pub/Sub Bạn nên sử dụng một chủ đề Pub/Sub khác cho mỗi lần triển khai.