Informacje o procesie wpisywane przez użytkowników

Ten przewodnik opisuje, jak otrzymywać i odczytywać informacje, które użytkownicy wpisują w wiadomościach na karcie i w oknach dialogowych. Użytkownicy mogą wprowadzać dane, które aplikacje do obsługi czatu otrzymują i odczytują oraz na które reaguje. Widżety umożliwiające użytkownikom wpisywanie informacji to między innymi:

 • TextInput – możliwość swobodnego wpisywania tekstu, który obsługuje też sugestie.
 • SelectionInput w przypadku elementów list i menu, takich jak pola wyboru, przyciski i menu.
 • DateTimePicker w przypadku wpisów daty i godziny.


Za pomocą Kreatora kart możesz projektować karty JSON i wyświetlać ich podgląd na potrzeby aplikacji Google Chat:

Otwórz kreator kart

Otrzymywanie danych wejściowych od użytkowników umożliwia aplikacjom Google Chat między innymi:

 • Aktualizowanie zgłoszeń do działu obsługi klienta.
 • tworzyć zamówienia,
 • Uwierzytelniaj za pomocą usług internetowych.

Jak działa odbieranie danych

Aplikacja do obsługi czatu prezentuje informacje użytkownikowi w formie okna lub wiadomości na karcie. W tym przykładzie okno dialogowe z prośbą o podanie informacji o kontakcie za pomocą widżetów TextInput i SelectionInput:

Okno z różnymi widżetami.

Gdy skończysz, aplikacja Google Chat otrzyma dane wpisywane przez użytkowników w oknie w formacie JSON oraz zdarzenie interakcji, gdzie:

Aby uzyskać dane o wpisach użytkowników, użyj pola Event.common.formInputs w ładunku zdarzenia. Pole formInputs to mapa, na której klucze to identyfikatory w postaci ciągów przypisane do każdego widżetu, a wartości reprezentują dane wejściowe użytkownika. Różne obiekty reprezentują różne typy danych wejściowych. Na przykład Event.common.formInputs.stringInputs oznacza dane wejściowe w postaci ciągu znaków.

Aplikacja może uzyskać dostęp do pierwszej wartości wskazanej przez użytkownika w lokalizacji event.common.formInputs.NAME.stringInputs.value[0], gdzie NAME to pole name widżetu TextInput.

Odbieranie danych z kart

Gdy użytkownik wpisze dane w wiadomości na karcie, aplikacja Google Chat otrzyma zdarzenie interakcji z Google Chat, takie jak:

JSON

{
 "type": enum (EventType),
 "eventTime": string,
 "threadKey": string,
 "message": {
  object (Message)
 },
 "user": {
  object (User)
 },
 "space": {
  object (Space)
 },
 "action": {
  object (FormAction)
 },
 "configCompleteRedirectUrl": string,
 "common": {

  // Represents user data entered in a card.
  "formInputs": {

   // Represents user data entered for a specific field in a card.
   "NAME": {

    // Represents string data entered in a card, like text input fields
    // and check boxes.
    "stringInputs": {

     // An array of strings entered by the user in a card.
     "value": [
      string
     ]
    }
   }
  },
  "parameters": {
   string: string,
   ...
  },
  "invokedFunction": string
 }
}

Odbieranie danych z okien

Gdy użytkownik przesyła dane w oknie, aplikacja do obsługi czatu otrzyma inne zdarzenie interakcji z aplikacją Google Chat, takie jak:

JSON

{
 "type": enum (EventType),
 "eventTime": string,
 "threadKey": string,
 "message": {
  object (Message)
 },
 "user": {
  object (User)
 },
 "space": {
  object (Space)
 },
 "action": {
  object (FormAction)
 },
 "configCompleteRedirectUrl": string,

 // Indicates that this event is dialog-related.
 "isDialogEvent": true,

 // Indicates that a user clicked a button, and all data
 // they entered in the dialog is included in Event.common.formInputs.
 "dialogEventType": "SUBMIT_DIALOG",
 "common": {
  "userLocale": string,
  "hostApp": enum (HostApp),
  "platform": enum (Platform),
  "timeZone": {
   object (TimeZone)
  },

  // Represents user data entered in a dialog.
  "formInputs": {

   // Represents user data entered for a specific field in a dialog.
   "NAME": {

    // Represents string data entered in a dialog, like text input fields
    // and check boxes.
    "stringInputs": {

     // An array of strings entered by the user in a dialog.
     "value": [
      string
     ]
    }
   }
  },
  "parameters": {
   string: string,
   ...
  },
  "invokedFunction": string
 }
}

Reaguj na dane zebrane z wiadomości karty lub okna dialogowego

Po otrzymaniu danych z komunikatu na karcie lub w oknie aplikacja Google Chat odpowiada, potwierdzając odbiór odbioru lub zwracając błąd. W obu tych przypadkach następuje zwrócenie ActionResponse:

 • Aby potwierdzić odbiór, wyślij odpowiedź z parametrem ActionResponse zawierającym "actionStatus": "OK".
 • Aby zwrócić błąd, w odpowiedzi użyj parametru ActionResponse zawierającego "actionStatus": "ERROR MESSAGE".

Przykład

W tym przykładzie sprawdzamy obecność wartości name. Jeśli go nie ma, aplikacja zwraca błąd. Jeśli ta opcja jest dostępna, aplikacja potwierdza odbiór danych formularza i zamyka okno.

Node.js

/**
 * Checks for a form input error, the absence of
 * a "name" value, and returns an error if absent.
 * Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * Confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * @param {Object} event the event object from Chat API.
 *
 * @return {object} open a Dialog in Google Chat.
 */
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (event.common.formInputs.WIDGET_NAME.stringInputs.value[0] == "") {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  });

 // Otherwise the app indicates that it received
 // form data from the dialog. Any value other than "OK"
 // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
 // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  });
 }
}

Google Apps Script

Ten przykład wysyła wiadomość dotyczącą karty, zwracając kod card JSON. Możesz też użyć usługi kart Apps Script.

/**
 * Checks for a form input error, the absence of
 * a "name" value, and returns an error if absent.
 * Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * Confirms successful receipt of a dialog.
 *
 * @param {Object} event the event object from Chat API.
 *
 * @return {object} open a Dialog in Google Chat.
 */
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (event.common.formInputs.WIDGET_NAME[""].stringInputs.value[0] == "") {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  };

 // Otherwise the app indicates that it received
 // form data from the dialog. Any value other than "OK"
 // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
 // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  };
 }
}

Python

def receive_dialog(event: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Checks for a form input error, the absence of a "name" value, and returns
   an error if absent. Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.

 Args:
   event (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: the response.
 """

 if common := event.get('common'):
  if form_inputs := common.get('formInputs'):
   if contact_name := form_inputs.get('WIDGET_NAME'):
    if string_inputs := contact_name.get('stringInputs'):
     if name := string_inputs.get('value')[0]:
      return {
       'actionResponse': {
        'type': 'DIALOG',
        'dialogAction': {
         'actionStatus': 'OK'
        }
       }
      }
     else:
      return {
       'actionResponse': {
        'type': 'DIALOG',
        'dialogAction': {
         'actionStatus': 'Don\'t forget to name your new contact!'
        }
       }
      }

Rozwiązywanie problemów

Gdy aplikacja lub karta Google Chat zwróci błąd, w interfejsie Google Chat pojawi się komunikat „Coś poszło nie tak”. lub „Nie można przetworzyć żądania”. Czasami w interfejsie Google Chat nie pojawia się żaden komunikat o błędzie, ale aplikacja lub karta Google Chat zwraca nieoczekiwany wynik, na przykład komunikat na karcie może się nie pojawić.

Mimo że komunikat o błędzie może nie wyświetlać się w interfejsie Google Chat, dostępne są opisowe komunikaty o błędach i dane dziennika, które pomogą Ci naprawić błędy występujące po włączeniu logowania błędów w aplikacjach Google Chat. Informacje o wyświetlaniu, debugowaniu i naprawianiu błędów znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z Google Chat i ich naprawianie.