Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn để giúp định hình lộ trình cải tiến SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Hãy tham gia Khảo sát hằng năm về SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động năm 2023 trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Đang bật quảng cáo thử nghiệm

Tài liệu này hướng dẫn cách bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình tích hợp quảng cáo. Bạn nên bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình phát triển để có thể nhấp vào quảng cáo đó mà không tính phí cho nhà quảng cáo của Google. Nếu bạn nhấp vào quá nhiều quảng cáo mà không bật chế độ thử nghiệm, thì tài khoản của bạn sẽ có nguy cơ bị gắn cờ do hoạt động không hợp lệ.

Có hai cách để nhận quảng cáo thử nghiệm:

 1. Sử dụng một trong các đơn vị quảng cáo mẫu của Google.

 2. Sử dụng đơn vị quảng cáo riêng của bạn và bật các thiết bị thử nghiệm.

Điều kiện tiên quyết

 • Hoàn thành các bước Bắt đầu sử dụng.

 • Nhập trình bổ trợ Unity dành cho quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào ứng dụng Unity.

Đơn vị quảng cáo mẫu

Cách nhanh nhất để bật tính năng thử nghiệm là sử dụng đơn vị quảng cáo thử nghiệm do Google cung cấp. Các đơn vị quảng cáo này không liên kết với tài khoản AdMob của bạn. Vì vậy, tài khoản của bạn sẽ không có nguy cơ tạo ra lưu lượng truy cập không hợp lệ khi sử dụng các đơn vị quảng cáo này.

Bạn nên lưu ý rằng nên sử dụng các đơn vị quảng cáo thử nghiệm khác nhau do Google cung cấp tuỳ thuộc vào nền tảng. Bạn sẽ cần sử dụng đơn vị quảng cáo thử nghiệm iOS để tạo yêu cầu quảng cáo thử nghiệm trên iOS và đơn vị quảng cáo thử nghiệm Android để đưa ra các yêu cầu trên Android.

Dưới đây là các đơn vị quảng cáo mẫu cho từng định dạng trên cả Android và iOS:

Android

Định dạng quảng cáo Mã đơn vị quảng cáo mẫu
Quảng cáo khi mở ứng dụng ca-app-pub-3940256099942544/3419835294
Quảng cáo biểu ngữ ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
Quảng cáo xen kẽ ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
Quảng cáo có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/5224354917
Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/5354046379
Gốc ca-app-pub-3940256099942544/2247696110

iOS

Định dạng quảng cáo Mã đơn vị quảng cáo mẫu
Quảng cáo khi mở ứng dụng ca-app-pub-3940256099942544/5662855259
Quảng cáo biểu ngữ ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
Quảng cáo xen kẽ ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
Quảng cáo có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/1712485313
Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/6978759866
Gốc ca-app-pub-3940256099942544/3986624511

Các đơn vị quảng cáo này trỏ đến các mẫu quảng cáo thử nghiệm cụ thể.

Bật thiết bị thử nghiệm

Nếu muốn thử nghiệm nghiêm ngặt hơn bằng quảng cáo giống quảng cáo thực tế, giờ đây, bạn có thể định cấu hình thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm và sử dụng mã đơn vị quảng cáo riêng mà bạn đã tạo trong giao diện người dùng AdMob. Bạn có thể thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob hoặc theo phương thức lập trình bằng cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Làm theo các bước bên dưới để thêm thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm.

Thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob

Một cách đơn giản và không cần lập trình để thêm thiết bị thử nghiệm và kiểm thử các bản dựng ứng dụng mới hoặc hiện có, hãy sử dụng giao diện người dùng AdMob. Tìm hiểu cách làm.

Thêm thiết bị thử nghiệm theo phương thức lập trình

Nếu bạn muốn thử nghiệm quảng cáo trong ứng dụng khi đang phát triển, hãy làm theo các bước bên dưới để đăng ký thiết bị thử nghiệm theo phương thức lập trình.

 1. Chạy ứng dụng được định cấu hình bằng SDK quảng cáo trên thiết bị di động và tạo yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng một trong các mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm được liệt kê ở trên. Danh sách mã.

  ...
  private void RequestBanner()
  {
    #if UNITY_ANDROID
      string adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/6300978111";
    #elif UNITY_IPHONE
      string adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/2934735716";
    #else
      string adUnitId = "unexpected_platform";
    #endif
  
    // Create a 320x50 banner at the top of the screen.
    bannerView = new BannerView(adUnitId, AdSize.Banner, AdPosition.Top);
    // Create an empty ad request.
    AdRequest request = new AdRequest.Builder().build();
    // Load the banner with the request.
    bannerView.LoadAd(request);
  }
 2. Kiểm tra đầu ra logcat hoặc console để tìm thông báo trông giống như sau:

  Android

  I/Ads: Use
   RequestConfiguration.Builder
    .setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
   to get test ads on this device.

  iOS

  <Google> To get test ads on this device, set:
   GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers =
   @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
 3. Sao chép mã thiết bị thử nghiệm gồm chữ và số vào bảng nhớ tạm.

 4. Thêm mã thiết bị thử nghiệm vào danh sách đã tạo.

  deviceIds.Add("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
 5. Sửa đổi mã của bạn để gọi SetTestDeviceIds trên RequestConfiguration.Builder bằng danh sách mã thiết bị thử nghiệm.

  List<string> deviceIds = new List<string>();
  deviceIds.Add("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
  RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration
    .Builder()
    .SetTestDeviceIds(deviceIds)
    .build();
 6. Đặt requestConfiguration trên toàn cục thành MobileAds.

  MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);
 7. Chạy lại ứng dụng của bạn. Nếu đã thêm chính xác thiết bị làm thiết bị thử nghiệm, bạn sẽ thấy nhãn Quảng cáo thử nghiệm ở đầu biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng:

  Việc nhấp vào những quảng cáo có nhãn Quảng cáo thử nghiệm này rất an toàn. Mọi yêu cầu, lượt hiển thị và lượt nhấp vào quảng cáo thử nghiệm sẽ không xuất hiện trong báo cáo của tài khoản.

 8. Giờ đây, thiết bị của bạn đã được đăng ký làm thiết bị thử nghiệm, bạn có thể bắt đầu nhận nhiều quảng cáo thử nghiệm thực tế hơn bằng cách thay thế adUnitID thử nghiệm bằng adUnitID của riêng bạn.

Kiểm thử bằng Trình chỉnh sửa Unity

Kể từ phiên bản 5.4.0, bạn có thể thử nghiệm quảng cáo của mình ngay trong trình chỉnh sửa Unity. Trình chỉnh sửa sẽ thêm một hình ảnh Prefab cung cấp trải nghiệm tương tự như cách quảng cáo thực tế hoạt động trên nền tảng di động.

Thử nghiệm bằng tính năng dàn xếp

Các đơn vị quảng cáo mẫu của Google chỉ hiển thị Google Ads. Để thử nghiệm cấu hình dàn xếp, bạn phải sử dụng phương pháp bật thiết bị thử nghiệm.

Quảng cáo được dàn xếp KHÔNG hiển thị nhãn Quảng cáo thử nghiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo bật quảng cáo thử nghiệm cho từng mạng dàn xếp để các mạng này không gắn cờ tài khoản của bạn do hoạt động không hợp lệ. Hãy xem hướng dẫn dàn xếp tương ứng của từng mạng để biết thêm thông tin.

Nếu không chắc liệu bộ chuyển đổi mạng quảng cáo dàn xếp có hỗ trợ quảng cáo thử nghiệm hay không, thì cách an toàn nhất là tránh nhấp vào các quảng cáo từ mạng đó trong quá trình phát triển. Bạn có thể sử dụng phương thức MediationAdapterClassName() trên mọi định dạng quảng cáo để tìm ra mạng quảng cáo đã phân phát quảng cáo hiện tại.