Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Unity.

Bạn có thể thực hiện thao tác tích hợp trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào một ứng dụng tại đây. Đây là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo AdMob và kiếm doanh thu. Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo video có tặng thưởng) để biết các bước triển khai chi tiết.

Điều kiện tiên quyết

Tải trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động xuống

Trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà phát triển Unity dễ dàng phân phát Quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên các ứng dụng Android và iOS mà không cần phải viết mã Java hoặc Objective-C. Trình bổ trợ này cung cấp giao diện C# để yêu cầu các quảng cáo mà tập lệnh C# sử dụng trong dự án Unity của bạn.

Hãy sử dụng các đường liên kết dưới đây để tải gói Unity xuống cho trình bổ trợ hoặc xem mã của trình bổ trợ trên GitHub.

TẢI TRÌNH BỔ TRỢ XUỐNG XEM NGUỒN

Để tích hợp quảng cáo dễ dàng hơn bằng cách sử dụng Trình chỉnh sửa Unity, hãy thử Quy trình đặt quảng cáo (thử nghiệm) mới.

Nhập trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động

Mở dự án của bạn trong trình chỉnh sửa Unity. Chọn Tài sản > Nhập gói > Gói tùy chỉnh và tìm tệp GoogleMobileAdsPlugin.unitypackage mà bạn đã tải xuống.

Hãy chắc chắn là bạn đã chọn tất cả các tệp và nhấp vào Nhập.

Thêm SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google được phân phối cùng với thư viện Trình phân giải các dịch vụ của Google Play dành cho Unity. Thư viện này dành cho trình bổ trợ Unity bất kỳ yêu cầu quyền truy cập vào các thư viện dành riêng cho Android (ví dụ: AAR) hoặc iOS CocoaPods sử dụng. Thư viện này cho phép các trình bổ trợ Unity khai báo các phần phụ thuộc và sau đó, hệ thống sẽ tự động phân giải các phần phụ thuộc này rồi sao chép vào dự án Unity của bạn.

Hãy thực hiện theo các bước được liệt kê dưới đây để đảm bảo dự án của bạn có chứa SDK quảng cáo trên thiết bị di động.

Android

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Tài sản > Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài > Trình phân giải Android > Phân giải. Thư viện Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài sẽ sao chép các phần phụ thuộc đã khai báo vào thư mục Assets/Plugins/Android của ứng dụng Unity.

iOS

Bạn không cần thực hiện thêm bước nào nữa để thêm SDK quảng cáo trên thiết bị di động vào dự án Unity.

 • Khi bạn sử dụng Unity 5.6 trở lên, hệ thống sẽ tạo xcworkspace bao gồm các thư viện phần phụ thuộc bắt buộc. Hãy sử dụng xcworkspace đã tạo thay vì dự án Xcode chuẩn.
 • Khi sử dụng các phiên bản Unity cũ, các phần phụ thuộc được đưa vào dự án Xcode chuẩn.

Đặt mã ứng dụng AdMob

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Nội dung > Google Mobile Ads > Cài đặt từ trình đơn.

Bật AdMob bằng cách nhấp vào hộp đánh dấu Đã bật trong mục Google AdMob. Sau đó, hãy nhập Mã ứng dụng AdMob trên Android và iOS của bạn vào từng trường.

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Ad Manager thay vì AdMob, hãy bật Google Ad Manager bằng cách đánh dấu vào hộp Đã bật trong mục Google Ad Manager.

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.Initialize(). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi Initialize() bên trong phương thức Start() của tập lệnh được đính kèm với một GameObject:

...
using GoogleMobileAds.Api;
...
public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize(initStatus => { });
  }
}

Nếu đang sử dụng tính năng dàn xếp thì bạn có thể muốn đợi cho đến khi lệnh gọi lại xảy ra trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo khởi chạy tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp.

Chọn một định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động hiện được đưa vào ứng dụng Unity khi triển khai cho nền tảng Android hoặc iOS. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp một số định dạng quảng cáo khác nhau, vì vậy, bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với nhu cầu trải nghiệm người dùng của mình.

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh có hình chữ nhật chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình bao phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng những quảng cáo này tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một công việc.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc là định dạng quảng cáo dựa trên thành phần cho phép bạn tự do tùy chỉnh cách các tài sản, chẳng hạn như dòng tiêu đề và lời gọi hành động, hiển thị trong ứng dụng. Bằng cách tự chọn phông chữ, màu và các chi tiết khác, bạn có thể tạo quảng cáo tự nhiên, không phô trương có thể làm phong phú thêm trải nghiệm người dùng.

Triển khai quảng cáo gốc

Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo video có tặng thưởng là quảng cáo video toàn màn hình mà người dùng có thể chọn xem toàn bộ video để đổi lấy các phần thưởng trong ứng dụng.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng

Yêu cầu ủy quyền App Tracking Transparency (Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng)

Để hiển thị yêu cầu ủy quyền App Tracking Transparency (ATT) nhằm truy cập giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA), hãy sử dụng gói Hỗ trợ quảng cáo iOS 14 của Unity.

Cùng một khóa ứng dụng

Điều kiện tiên quyết: Trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 6.1.0 trở lên

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cung cấp cùng một khóa ứng dụng để giúp bạn phân phối các quảng cáo được cá nhân hóa và phù hợp hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ ứng dụng mà người dùng đang sử dụng.

Tính năng cùng một khóa ứng dụng được bật theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể tắt tính năng này bằng cách sử dụng API sau đây:

public void Start()
  {
    RequestConfiguration requestConfiguration =
      new RequestConfiguration.Builder()
      .SetSameAppKeyEnabled(true).build();
    MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);

    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize(HandleInitCompleteAction);
  }