Method: properties.audienceExports.create

יצירת ייצוא של קהלים לאחזור מאוחר יותר. השיטה הזו מחזירה במהירות את שם המשאב של ייצוא הקהל ויוצרת בקשה אסינכרונית ממושכת כדי ליצור ייצוא של קהלים. כדי לייצא את המשתמשים בייצוא קהלים, קודם צריך ליצור את ייצוא הקהלים בשיטה הזו ואז לשלוח את השם של משאב הקהל לשיטה audienceExports.query.

מבוא לייצוא קהלים עם דוגמאות זמין במאמר יצירת ייצוא קהלים.

ייצוא קהלים הוא תמונת מצב של המשתמשים שנמצאים כרגע בקהל בזמן יצירת ייצוא הקהל. יצירת ייצוא של קהלים לקהל אחד בימים שונים תחזיר תוצאות שונות כשמשתמשים נכנסים לקהל ויוצאים ממנו.

קהלים ב-Google Analytics 4 מאפשרים לפלח את המשתמשים בדרכים בעלות משמעות לעסק. מידע נוסף זמין בכתובת https://support.google.com/analytics/answer/9267572. ייצוא הקהלים מכיל את המשתמשים בכל קהל.

ממשקי API לייצוא קהלים משתמשים בשיטות אלפא ובשיטות אחרות ביציבות של גרסת בטא. הכוונה היא לקדם את השיטות ליציבות גרסת הבטא לאחר קבלת משוב ואימוץ מסוים. כדי לשלוח משוב על ה-API הזה, אתם יכולים למלא את הטופס Google Analytics Audience Export API Feedback.

בקשת HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/audienceExports

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
parent

string

חובה. משאב ההורה שבו ייווצר ייצוא הקהל הזה. פורמט: properties/{property}

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של AudienceExport.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של Operation שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics