บันทึกประจำรุ่น

Marketplace API

รุ่น 1.0

วันที่ หมายเหตุ
27 เมษายน 2022 รุ่นที่เผยแพร่ของทรัพยากร publisherConnections Exchange ในการเสนอราคาแบบเปิดใช้ publisherConnections เพื่อจัดการการเชื่อมต่อกับผู้เผยแพร่โฆษณาได้
11 ตุลาคม 2021 การเปิดตัว Authorized Buyers Marketplace API เป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยให้คุณดําเนินการดังต่อไปนี้ได้
  • เสนอและต่อรองดีลกับผู้เผยแพร่โฆษณา
  • เรียกดูดีลที่สรุปผลแล้วและเมตริกสถานภาพของดีล
  • จัดการการสมัครใช้บริการแพ็กเกจการประมูล
  • จัดการลูกค้าและผู้ใช้ของลูกค้า
  • สํารวจโปรไฟล์ผู้เผยแพร่โฆษณา

Real-time Bidding API

รุ่น 1.0

วันที่ หมายเหตุ
20 กันยายน 2022 แนะนําช่อง creatives.renderUrl รุ่นทดลองสําหรับการทดลองใช้ FLEDGE จากต้นทาง
1 กันยายน 2022 แนะนําสถานะ CERTIFICATE_REQUIRED สําหรับครีเอทีฟโฆษณาบางรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการพนันและเกม
1 พ.ย. 2021 แนะนํา bidders.enpoints.patch เพื่ออัปเดตปลายทางของผู้เสนอราคา
27 พฤษภาคม 2021 เปิดตัวช่อง video หนึ่งในทรัพยากรครีเอทีฟโฆษณาเนทีฟที่ยอมรับ videoVastXml หรือ videoUrl
8 ตุลาคม 2020 แทนที่ช่อง openAuctionServingStatus, openBiddingServingStatus, dealsServingStatus, chinaServingStatus และ russiaServingStatus ด้วย networkPolicyCompliance, platformPolicyCompliance, dealsPolicyCompliance, chinaPolicyCompliance และ russiaPolicyCompliance ตามลําดับ
24 มิถุนายน 2020 การเปิดตัว API การเสนอราคาแบบเรียลไทม์ในช่วงแรกเพื่อแทนที่ API ผู้ซื้อของ Ad Exchange และ Ad Exchange Buyer II

รุ่นเดิม

เวอร์ชัน 2.0

วันที่ หมายเหตุ
24/5/2021

เพิ่มเมธอด pause และ resume ระดับดีล

20/8/2020

เพิ่มช่อง detail ใน BidMetricsRow แล้ว

6/5/2020

เพิ่มช่อง reachedQueries ใน BidMetricsRow แล้ว เพิ่ม FATAL_VAST_ERROR และ LOST_IN_MEDIATION ในการแจกแจง Status ของ NonBillableWinningBidStatusRow แล้ว

9/3/2016

เปิดตัว สิทธิ์เข้าถึงของไคลเอ็นต์ เป็นเบต้าแบบเปิด ตอนนี้คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ซื้อแบบไคลเอ็นต์เข้าถึงตลาดกลางของ Authorized Buyers โดยตรงเพื่อดู เจรจาต่อรอง และอนุมัติดีลได้แล้ว และแอปพลิเคชันสามารถดําเนินการแบบเป็นโปรแกรม ซึ่งก่อนหน้านี้คุณต้องทําด้วยตนเองในส่วนลูกค้าของแท็บการตั้งค่าบัญชีผู้ซื้อของ Authorized Buyers