GCKGeneralChannel Sınıfı

GCKGeneralChannel Sınıf Referansı

Genel bakış

Alt sınıflandırma istenmediğinde kullanılmaya uygun genel bir GCKCastChannel uygulaması.

GCKGenericChannel, mesajları ve bağlantı etkinliklerini yetkili kullanıcısına yönlendirir, kendi işleme mantığı yoktur.

Delege protokolü için GCKGenericChannelDelegate sayfasına bakın.

GCKCastChannel değerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithNamespace:
 Tanımlanmış başlatıcı. Diğer...
 
(instancetype) - init
 Varsayılan başlatıcı kullanılamıyor. Diğer...
 
(void) - didReceiveTextMessage:
 Bu kanalda bir kısa mesaj alındığında aranır. Diğer...
 
(BOOL) - sendTextMessage:error:
 Bu kanala kısa mesaj gönderir. Diğer...
 
(NSInteger) - generateRequestID
 Yeni bir ileti için istek kimliği oluşturur. Diğer...
 
(nullable NSNumber *) - generateRequestNumber
 generateRequestID sonucunu bir NSNumber içinde sarmalayan kolaylık yöntemi. Diğer...
 
(void) - didConnect
 Bu kanal bağlandığında çağrılır, yani artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinde bulunulabileceğini belirtir. Diğer...
 
(void) - didDisconnect
 Bu kanalın bağlantısı kesildiğinde çağrılır. Bu, artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinin yapılamayacağını gösterir. Diğer...
 
(void) - didChangeWritableState:
 Bu kanalın yazılabilir durumu değiştiğinde çağrılır. Diğer...
 

Mülk Özeti

id< GCKGenericChannelDelegatedelegate
 Kanalın durumundaki değişikliklerle ilgili bildirimleri almak için yetkili kullanıcı. Diğer...
 
NSString * protocolNamespace
 Kanalın ad alanı. Diğer...
 
BOOL isConnected
 Bu kanalın şu anda bağlı olup olmadığını gösteren bir işaret. Diğer...
 
BOOL isWritable
 Bu kanalın şu anda yazılabilir olup olmadığını gösteren bir işaret. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithNamespace: (NSString *)  protocolNamespace

Tanımlanmış başlatıcı.

Parameters
protocolNamespaceThe namespace for this channel. This namespace must be unique across all channels used by a given application.

GCKCastChannel yöntemini uygular.

- (instancetype) init

Varsayılan başlatıcı kullanılamıyor.

- (void) didReceiveTextMessage: (NSString *)  message

Bu kanalda bir kısa mesaj alındığında aranır.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

Parameters
messageThe message.
- (BOOL) sendTextMessage: (NSString *)  message
error: (GCKError *_Nullable *_Nullable)  error 

Bu kanala kısa mesaj gönderir.

Parameters
messageThe message.
errorA pointer at which to store the error result. May be nil.
İlerlemeler
Başarılı olarak YES veya mesaj gönderilemediyse NO.
- (NSInteger) generateRequestID

Yeni bir ileti için istek kimliği oluşturur.

İlerlemeler
Oluşturulan kimlik veya kanal henüz bağlı değilse kGCKInvalidRequestID.
- (nullable NSNumber *) generateRequestNumber

generateRequestID sonucunu bir NSNumber içinde sarmalayan kolaylık yöntemi.

İlerlemeler
Oluşturulan kimlik veya kanal henüz bağlı değilse nil.
- (void) didConnect

Bu kanal bağlandığında çağrılır, yani artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinde bulunulabileceğini belirtir.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

- (void) didDisconnect

Bu kanalın bağlantısı kesildiğinde çağrılır. Bu, artık bu kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinin yapılamayacağını gösterir.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

- (void) didChangeWritableState: (BOOL)  isWritable

Bu kanalın yazılabilir durumu değiştiğinde çağrılır.

Varsayılan uygulama işlem yoktur.

Parameters
isWritableWhether the channel is now writable.
yılından beri
4,0

Mülk Ayrıntısı

- (id<GCKGenericChannelDelegate>) delegate
readwritenonatomicweak

Kanalın durumundaki değişikliklerle ilgili bildirimleri almak için yetkili kullanıcı.

- (NSString*) protocolNamespace
readnonatomiccopyinherited

Kanalın ad alanı.

- (BOOL) isConnected
readnonatomicassigninherited

Bu kanalın şu anda bağlı olup olmadığını gösteren bir işaret.

- (BOOL) isWritable
readnonatomicassigninherited

Bu kanalın şu anda yazılabilir olup olmadığını gösteren bir işaret.

yılından beri
4,0