<GCKGeneralChannellanıp> Protokol

<GCKGeneralChannellanıp> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKGenericChannel delege protokolü.

<GCKCastChannelNSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - castChannel:didReceiveTextMessage:withNamespace:
 Kanalda bir kısa mesaj alındığında aranır. Diğer...
 
(void) - castChannelDidConnect:
 Kanal bağlandığında çağrılır. Bu, mesajların artık kanal üzerinden yayın cihazıyla gönderilebileceğini belirtir. Diğer...
 
(void) - castChannelDidDisconnect:
 Kanalın bağlantısı kesildiğinde çağrılır. Bu, artık kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinin yapılamayacağını gösterir. Diğer...
 
(void) - castChannel:didChangeWritableState:
 Kanalın yazılabilir durumu değiştiğinde çağrılır. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) castChannel: (GCKGenericChannel *)  channel
didReceiveTextMessage: (NSString *)  message
withNamespace: (NSString *)  protocolNamespace 

Kanalda bir kısa mesaj alındığında aranır.

- (void) castChannelDidConnect: (GCKGenericChannel *)  channel
optional

Kanal bağlandığında çağrılır. Bu, mesajların artık kanal üzerinden yayın cihazıyla gönderilebileceğini belirtir.

Parameters
channelThe channel.
- (void) castChannelDidDisconnect: (GCKGenericChannel *)  channel
optional

Kanalın bağlantısı kesildiğinde çağrılır. Bu, artık kanal üzerinden yayın cihazıyla mesaj alışverişinin yapılamayacağını gösterir.

Parameters
channelThe channel.
- (void) castChannel: (GCKCastChannel *)  channel
didChangeWritableState: (BOOL)  writable 
optional

Kanalın yazılabilir durumu değiştiğinde çağrılır.

Parameters
channelThe channel.
writableWhether the channel is now writable.
yılından beri
4,0