GCKMediaQueueContainerMetadata Sınıfı

GCKMediaQueueContainerMetadata Sınıf Referansı

Genel bakış

Medya sırası kapsayıcısı için ek meta veriler.

yılından beri
4.4.1

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 

Mülk Özeti

GCKMediaQueueContainerType containerType
 Meta verinin türü. Diğer...
 
NSString * title
 Kapsayıcı başlığı. Diğer...
 
NSArray< GCKMediaMetadata * > * sections
 Medya akışının içerdiği her bölümün meta verisi. Diğer...
 
NSTimeInterval containerDuration
 Kapsayıcı için toplam oynatma süresi. Diğer...
 
NSArray< GCKImage * > * containerImages
 Sırayla ilişkilendirilen resimler. Diğer...
 
NSArray< NSString * > * authors
 Yazarların adları. Diğer...
 
NSArray< NSString * > * narrators
 Sesli kitap anlatıcılarının adları. Diğer...
 
NSString * publisher
 Kitabın yayıncısı. Diğer...
 
NSString * releaseDate
 ISO-8601 biçimindeki kitap yayın tarihi. Diğer...
 

Mülk Ayrıntısı

- (GCKMediaQueueContainerType) containerType
readnonatomicassign

Meta verinin türü.

- (NSString*) title
readnonatomiccopy

Kapsayıcı başlığı.

Sesli kitap başlığı, Canlı TV kanalı adı, albüm adı veya şarkı listesi adı vb. olabilir.

- (NSArray<GCKMediaMetadata *>*) sections
readnonatomiccopy

Medya akışının içerdiği her bölümün meta verisi.

- (NSTimeInterval) containerDuration
readnonatomicassign

Kapsayıcı için toplam oynatma süresi.

- (NSArray<GCKImage *>*) containerImages
readnonatomiccopy

Sırayla ilişkilendirilen resimler.

Varsayılan olarak, sıra bilgileri gösterilirken ilk resim kullanılır. Sesli kitap resmi, TV kanalı logosu, albüm kapağı vb. için kullanılır.

- (NSArray<NSString *>*) authors
readnonatomiccopy

Yazarların adları.

Sesli kitap için kullanılır.

- (NSArray<NSString *>*) narrators
readnonatomiccopy

Sesli kitap anlatıcılarının adları.

Sesli kitap için kullanılır.

- (NSString*) publisher
readnonatomiccopy

Kitabın yayıncısı.

Sesli kitap için kullanılır.

- (NSString*) releaseDate
readnonatomiccopy

ISO-8601 biçimindeki kitap yayın tarihi.

Sesli kitap için kullanılır.

yılından beri
4.4.1