GCKMultizoneStatus Sınıfı

GCKMultizoneStatus Sınıf Referansı

Genel bakış

Çoklu alt bölge grubunun durumu.

yılından beri
3,1

NSNesne, <NSKopyalama> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithJSONObject:
 Nesneyi, verilen JSON verileriyle başlatır. Diğer...
 
(instancetype) - initWithDevices:
 Nesneyi, verilen üye cihazları listesiyle başlatır. Diğer...
 
(instancetype) - init
 

Mülk Özeti

NSArray< GCKMultizoneDevice * > * devices
 Çoklu bölge grubunun üye cihazları. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (instancetype) initWithJSONObject: (id)  JSONObject

Nesneyi, verilen JSON verileriyle başlatır.

- (instancetype) initWithDevices: (NSArray< GCKMultizoneDevice * > *)  devices

Nesneyi, verilen üye cihazları listesiyle başlatır.

Mülk Ayrıntısı

- (NSArray<GCKMultizoneDevice *>*) devices
readnonatomiccopy

Çoklu bölge grubunun üye cihazları.