GCKUIButton Sınıfı

GCKUIButton Sınıf Referansı

Genel bakış

Özel uygulama durumlarını destekleyen bir UIButton alt sınıfı.

Bu durumlar, uygulamaya özel ek durumlar sağlamak için düğmenin state özelliğinin değerine OR uygulanır. Resimler bu özel durumlara atanabilir. Örneğin:

[button setImage:[UIImage imageNamed:@"myCustomStateImage"]
forState:(UIControlStateNormal | kMyControlStateCustom)];

Uygulama durumu değerleri yalnızca UIControlStateApplication bit maskesinde ayarlanan bitleri kullanmalıdır.

Deprecated:
GCKUIMultistateButton hesabını kullanın.
yılından beri
3,0

GCKUIMultistateButton değerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - setImage:forButtonState:
 Belirli bir düğme durumu için görüntülenecek resmi ayarlar. Diğer...
 

Mülk Özeti

UIControlState applicationState
 Düğmenin uygulama durumu. Diğer...
 
NSUInteger buttonState
 Düğmenin uygulama durumu. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) setImage: (UIImage *)  image
forButtonState: (NSUInteger)  buttonState 

Belirli bir düğme durumu için görüntülenecek resmi ayarlar.

Parameters
imageThe image.
buttonStateThe button state.

Mülk Ayrıntısı

- (UIControlState) applicationState
readwritenonatomicassign

Düğmenin uygulama durumu.

Bu durum, düğmenin mevcut durumuna VEYA uygulanır.

- (NSUInteger) buttonState
readwritenonatomicassigninherited

Düğmenin uygulama durumu.