GCKUIMultistateButton Sınıfı

GCKUIMultistateButton Sınıf Referansı

Genel bakış

Birden çok durumu destekleyen bir UIButton alt sınıfı.

setImage:forButtonState: (GCKUIMultistateButton) yöntemini kullanarak her duruma bir görüntü atayın.

yılından beri
4,0

UIButton'ı devralır.

Devralınan kaynak: GCKUIButton.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - setImage:forButtonState:
 Belirli bir düğme durumu için görüntülenecek resmi ayarlar. Diğer...
 

Mülk Özeti

NSUInteger buttonState
 Düğmenin uygulama durumu. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) setImage: (UIImage *)  image
forButtonState: (NSUInteger)  buttonState 

Belirli bir düğme durumu için görüntülenecek resmi ayarlar.

Parameters
imageThe image.
buttonStateThe button state.

Mülk Ayrıntısı

- (NSUInteger) buttonState
readwritenonatomicassign

Düğmenin uygulama durumu.