<GCKUIMediaControllerMediation> Protokol

<GCKUIMediaControllerPause> Protokol Referansı

Genel bakış

GCKUIMediaController delege protokolü.

yılından beri
3,0

<NSObjectNSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(void) - mediaController:didUpdatePlayerState:lastStreamPosition:
 Uzak medya oynatıcı durumu değiştiğinde çağrılır. Diğer...
 
(void) - mediaController:didBeginPreloadForItemID:
 Yaklaşan bir medya sırası öğesi için önceden yükleme başladığında çağrılır. Diğer...
 
(void) - mediaController:didUpdateMediaStatus:
 Alıcıdan yeni medya durumu alındığında ve GCKUIMediaController, güncellenen durumu işlemeyi tamamladıktan sonra çağrılır. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (void) mediaController: (GCKUIMediaController *)  mediaController
didUpdatePlayerState: (GCKMediaPlayerState)  playerState
lastStreamPosition: (NSTimeInterval)  streamPosition 
optional

Uzak medya oynatıcı durumu değiştiğinde çağrılır.

Parameters
mediaControllerThe GCKUIMediaController instance.
playerStateThe new player state.
streamPositionThe last known stream position at the time of the player state change.
- (void) mediaController: (GCKUIMediaController *)  mediaController
didBeginPreloadForItemID: (NSUInteger)  itemID 
optional

Yaklaşan bir medya sırası öğesi için önceden yükleme başladığında çağrılır.

Parameters
mediaControllerThe GCKUIMediaController instance.
itemIDThe ID of the item that is being preloaded, or kGCKMediaQueueInvalidItemID if none.
- (void) mediaController: (GCKUIMediaController *)  mediaController
didUpdateMediaStatus: (GCKMediaStatus *)  mediaStatus 
optional

Alıcıdan yeni medya durumu alındığında ve GCKUIMediaController, güncellenen durumu işlemeyi tamamladıktan sonra çağrılır.

Parameters
mediaControllerThe GCKUIMediaController instance.
mediaStatusThe new media status.