Sınıf: Kontroller

Yöntemler

getInstance

statik

getInstance() returns cast.framework.ui.Controls

Kullanıcı Arayüzü Kontrolleri örneğini döndürür.

İlerlemeler

cast.framework.ui.Controls Kullanıcı arayüzü kontrollerinin bir örneği.

assignButton

assignButton(slot, button)

Düğmeyi belirtilen yuvada gösterir.

Parametre

slot

cast.framework.ui.ControlsSlot

Değer boş olamaz.

düğme

cast.framework.ui.ControlsButton

Değer boş olamaz.

Dekoratif yastıklar

Alan veya düğme adı yanlışsa non-null Error

clearDefaultSlotAssignments

clearDefaultSlotAssignments()

Varsayılan olarak atanan tüm düğmeleri alanlardan kaldırın.

hasMediaControlsOverlay

hasMediaControlsOverlay() boole içeren Promise döndürür

Oynatma sırasında uygulama kullanıcı arayüzünün üst kısmında medya denetimleri yer paylaşımının oluşturulup oluşturulmayacağını gösterir.

İlerlemeler

non-null Promise containing boolean Medya kontrolleri oluşturulursa true, aksi takdirde false olarak çözümlenen bir taahhüt.

setBrowseContent

setBrowseContent(browseContent)

Kullanıcıların, alıcınızdan daha fazla içerik keşfetmeleri için Medyaya Göz Atma içeriğini ayarlayın.

Parametre

browseContent

cast.framework.ui.BrowseContent

Değer boş olabilir.