Sınıf: PlayerData

Marka

PlayerData

yeni PlayerData()

Özellikler

activeTrackIds

null olmayan sayı dizisi

Mevcut medyanın etkin izleme kimlikleri.

applicationData

nullable cast.framework.ui.ApplicationData

Uygulama verileri.

breakPercentagePositions

null olmayan sayı dizisi

Yüzde olarak ara konumları dizisi. Kullanımdan kaldırıldı: Canlı veya dinamik aralardaki aralar için güncellenmedi.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine, cast.framework.ui.PlayerData#media için "breaks" özelliğini kullanın.

breakTitle

dize

Mevcut oyun arasının başlığı.

currentBreakClipNumber

sayı

Aradaki geçerli oynatılan ara klibinin numarası.

currentTime

sayı

Saniye cinsinden medya geçerli konumu veya ara oynatılıyorsa geçerli konumu bozuyor.

customState

null özellikli Nesne

Kullanıcının özel durumu. Aynı kullanıcı arayüzü kodunun uzaktan kumandada çalışmasına olanak tanımak için oynatma ve kullanıcı arayüzü mantığını ayırmak için kullanılmalıdır. Durum, cast.framework.PlayerManager#sendCustomState çağrısı yapılarak ayarlanabilir.

displayStatus

boolean

Oynatıcı meta verilerinin (ör. başlık, currentTime) gösterilip gösterilmeyeceği. Meta verilerde en az bir alanın görüntülenmesi gerekiyorsa bu durum geçerlidir. Bazı durumlarda, displayStatus değeri doğru olur ancak meta verilerin bazı bölümleri gizlenmelidir (ör. medya ararken medya başlığı). Böyle durumlarda, bu öğeleri gizlemek için ek css'ler uygulanabilir. Medyanın yalnızca ses içerdiği durumlarda bu neredeyse her zaman doğru olacaktır. Medyanın video olduğu durumlarda bu durum şu durumlarda geçerlidir: (1) video yükleniyor, arabelleğe alınıyor veya ileri/geri sarılıyorken (2) medya oynatılırken son beş saniye içinde bir oynatma isteği yapılmışsa, (3) son beş saniye içinde durumun gösterilmesi için istekte bulunulmuşsa veya (4) medya son beş saniye içinde duraklatılmışsa.

displayType

dize

Farklı ekran türlerini ayırt etmek için kullanılan özellik. TV varsayılandır.

süre

sayı

Saniye cinsinden medya süresi veya oynatma arası varsa süreyi ara.

isAtLiveEdge

boolean

Medya akışının canlı kenarda oynatılıp oynatılmadığını belirtin.

isBreakSkippable

boolean

Ara klibinin geçerli anda atlanabileceğini belirtin. Atlanabilir olduğunda == 0 olduğunda doğru değerini döndürür.

isLive

boolean

İçeriğin canlı yayın olup olmadığını belirtin.

isPlayingBreak

boolean

Alıcının mola verdiğini belirtin.

isSeeking

boolean

Oynatıcının oynatmakta olduğunu belirtin (çalma veya duraklatma sırasında olabilir).

liveSeekableRange

nullable cast.framework.messages.LiveSeekableRange

Canlı yayın ise içeriğin aranabilen aralığını belirtin.

medya

(nullable cast.framework.messages.MediaInformation veya undefined)

Mevcut medya bilgileri.

mediaCategory

nullable cast.framework.messages.MediaCategory

Medya kategorisi (video, ses veya resim).

mediaSessionId

sayı

Medya oturumunun benzersiz kimliği. Yeni bir yükleme isteği alındığında güncellenir.

mediaStartAbsoluteTime

null özellikli sayı

Canlı yayınlar için mutlak zamanı (saniye cinsinden dönem zamanı) belirtir. Canlı etkinlik için etkinliğin başladığı saat; aksi takdirde, akış başladığında aranabilir aralığın başlangıcı olur.

metadata

(nullable cast.framework.messages.MediaMetadata veya nullable Object)

Medya meta verileri.

nextMetadata

(nullable cast.framework.messages.MediaMetadata veya nullable Object)

Sonraki öğe meta verisi.

nextSubtitle

dize

Sonraki Öğe alt başlığı.

nextThumbnailUrl

dize

Sonraki Öğe küçük resim URL'si.

nextTitle

dize

Sonraki Öğe başlığı.

numberBreakClips

sayı

Mevcut aradaki ara klibi sayısı.

playbackRate

sayı

Medya oynatma hızı.

preloadingNext

boolean

Sonraki öğe meta verilerini göstermek/gizlemek için işaretleyin.

queueData

(nullable cast.framework.messages.QueueData veya undefined)

Sıra verileri'ni tıklayın.

secondaryImageUrl

dize

İçerik ikincil resim URL'si.

sectionDuration

null özellikli sayı

Bölüm süresini saniye cinsinden belirtin.

sectionStartTimeInMedia

null özellikli sayı

Bölümün başlangıç zamanını, medya zamanı (saniye cinsinden) olarak belirtin.

state

cast.framework.ui.State

Mevcut oynatıcı durumu.

supportedMediaCommands

sayı

Bu oynatıcı tarafından desteklenen komutlar.

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:
cast.framework.messages.Command

thumbnailUrl

dize

İçerik küçük resim URL'si.

başlık

dize

İçerik başlığı.

whenSkippable

(sayı veya tanımsız)

Mevcut oynatma süresine göre bir aranın atlanabilir hale gelmesi için kalan süreyi girin. Ara atlanabilir değilse tanımsız veya negatif değer.