Sınıf: PlayerDataBinder

Marka

PlayerDataBinder

yeni PlayerDataBinder(playerData)

Parametre

playerData

(null olmayan Nesne veya null olmayan cast.framework.ui.PlayerData)

Geçerli oynatıcı durumuna bağlanacak nesne. Nesne özellikleri (Ayrıntılar için cast.framework.ui.PlayerData'ya bakın), bir değişiklik etkinliği tetiklemeden oynatıcı durumunu yansıtacak şekilde güncellenir.

Yöntemler

addEventListener

addEventListener(type, listener)

Oynatıcı verisi değişiklikleri için bir işleyici ekler.

Parametre

tür

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

Etkinlik türü. Herhangi bir değişiklik olduğunda bildirim almak için cast.framework.ui.PlayerDataEventType.ANY_CHANGE adresini kullanın.

Değer boş olamaz.

işleyici

function(non-null cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent)

removeEventListener

removeEventListener(type, listener)

Oynatıcı veri değişikliklerine dinleyiciyi kaldırır.

Parametre

tür

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

Etkinlik türü.

Değer boş olamaz.

işleyici

function(non-null cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent)