Sınıf: PlayerDataConnecter

Marka

OynatıcıVeri Bağlama Aracı

yeni PlayerDataConnecter(playerData)

Parametre

oyuncuVerileri

(null olmayan Nesne veya boş olmayan cast.framework.ui.PlayerData)

Mevcut oynatıcı durumuna bağlanacak nesne. Nesne özellikleri (ayrıntılar için cast.framework.ui.PlayerData'ya bakın), bir değişiklik etkinliği tetiklemeden oynatıcı durumunu yansıtacak şekilde güncellenir.

Yöntemler

EtkinlikOlay Dinleyici

addEventHearer(tür, dinleyici)

Oynatıcı veri değişiklikleri için bir işleyici ekler.

Parametre

tür

cast.framework.ui.PlayerDataEtkinlikTürü

Etkinlik türü. Herhangi bir değişiklikle ilgili bildirim almak için cast.framework.ui.PlayerDataEventType.ANY_CHANGE kullanın.

Değer boş olmamalıdır.

işleyici

İşlev(null olmayan cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent)

EtkinlikOlaylayıcı

removeEventHearer(tür, dinleyici)

Oynatıcıdaki veri dinleyicilerini kaldırır.

Parametre

tür

cast.framework.ui.PlayerDataEtkinlikTürü

Etkinlik türü.

Değer boş olmamalıdır.

işleyici

İşlev(null olmayan cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent)