Jak poznać swoją publiczność

Odbiorcy aplikacji Google Chat to osoby, które wymieniają się z nią wiadomości.

Niezależnie od tego, czy Twoja aplikacja do obsługi czatu obsługuje tysiące osób na całym świecie, czy tylko 1 osobę, zadbaj o to, aby Twoja aplikacja pomagała każdemu, kto się do niej pisze, uwzględniając odbiorców w swoim procesie projektowania. Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:

Czy Twoi użytkownicy korzystali już z aplikacji do obsługi czatu?

Aplikacja do obsługi czatu może być pierwszą interakcją użytkownika z aplikacjami do obsługi czatu. Nie zakładaj, że użytkownicy wiedzą, jak działa aplikacja Google Chat. Funkcje takie jak polecenia po ukośniku i okna dialogowe mogą wprowadzać w błąd niektórych użytkowników, dlatego pomóż im w tym, podając precyzyjne instrukcje.

Na przykład, gdy prosisz użytkownika o wykonanie polecenia po ukośniku:

Wpisz

Aby utworzyć kontakt, wpisz /createContact.

Ta wskazówka jest przydatna, ponieważ:

  • Informuje użytkownika dokładnie, co ma wpisać.
  • Specjalne formatowanie sprawia, że /createContact wyróżnia się na tle innych.
  • Zdanie zaczyna się od celu.

Nie pisz tego

Wykonaj polecenie „Create Contact” (Utwórz kontakt) po ukośniku.

Ten komunikat jest nieprzydatny, ponieważ:

  • Nie informuje użytkowników, co mają wpisywać – muszą wpisać /createContact. Zakładamy tutaj, że użytkownicy będą łączyć się z usługą /createContact za pomocą opcji „Utwórz kontakt”.
  • Użytkownicy mogą nie wiedzieć, czym są polecenia po ukośniku i jak je wydać.
  • Nie podano powodu wykonania polecenia po ukośniku. Użytkownik może nie wiedzieć, dlaczego aplikacja o to prosi.

Więcej informacji o tym, jak pomóc użytkownikom w korzystaniu z funkcji aplikacji Google Chat, takich jak polecenia po ukośniku, znajdziesz w artykule Interakcja interaktywna.

Geografia

W których regionach użytkownicy będą używać Twojej aplikacji Google Chat?

Osoby w pokoju czatu często znajdują się na całym świecie, co oznacza, że pracują w różnych strefach czasowych. Jeśli aplikacja wysyła powiadomienia do użytkowników lub pokoi, zwróć uwagę na to, o jakiej porze dnia mogą dzwonić telefony użytkowników.

Aplikacja WFH Chat to ciekawa aplikacja, która pomaga zespołom pozostawać w kontakcie podczas pracy z domu. Jedną z funkcji jest rozpoczęcie dnia i kończenie go ciekawym pytaniem, które zachęci członków zespołu do rozmowy. Jeśli jednak część zespołu znajduje się w Nowym Jorku, a w Los Angeles, aplikacja Google Chat może wysłać do zespołu Los Angeles powiadomienie o pobudce o 6:00:

Aplikacja do obsługi czatu informująca o rozpoczęciu dnia o 6:00

O godzinie 14:00 powiadomienie „zakończone”:

Aplikacja do obsługi czatu z informacją o zakończeniu dnia o 14:00

Jeśli aplikacja do obsługi czatu wspomina bezpośrednio o użytkowniku, przed wysłaniem powiadomienia warto sprawdzić strefę czasową tego użytkownika w interfejsie Calendar API. Jeśli jest to poza godzinami pracy tego użytkownika, rozważ wysłanie wiadomości bez wzmianki lub zaczekanie na rozpoczęcie dnia pracy.

Język

Jakie języki obsługuje Twoja aplikacja do obsługi czatu?

Twoja aplikacja do obsługi czatu może odpowiadać użytkownikom w wielu językach. Aby obsługiwać więcej niż 1 język, aplikacja do obsługi czatu musi sprawdzić preferowany język i odpowiednio zlokalizować swoją treść.

W przypadku pokoi czatu dodaj opcję języka w ustawieniach konfiguracji aplikacji Google Chat. Gdy użytkownicy ustawią język w pokoju, aplikacja do obsługi czatu będzie mogła odpowiadać na wiadomości, używając języka preferowanego w pokoju.

Aby sprawdzić preferowany język użytkownika:

  1. Pobierz User.name z typu User w Google Chat API.
  2. Zmapuj User.name na user.id w interfejsie Directory API z pakietu Google Workspace Admin SDK.
  3. Pobierz user.languages[] dla określonej wartości user.id w interfejsie Directory API.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Użytkownik w interfejsie Google Chat API oraz w sekcji dotyczącej użytkowników interfejsu Directory API z pakietu Google Workspace Admin SDK.

Platforma: przeglądarka a telefon komórkowy

Z Google Chat można korzystać na komputerach i urządzeniach mobilnych. Komputery mają dużo miejsca na ekranie, gdzie użytkownicy mogą bardziej akceptować treści zawierające dużo informacji, które zawierają mnóstwo przycisków i opcji. Użytkownicy urządzeń mobilnych cenią zwięzłe wiadomości.

Postaraj się zaoferować maksymalnie 3 przyciski na kartę. Jeśli chcesz udostępnić więcej niż 3 przyciski, rozważ otwarcie okna. Okna mogą wyświetlić serię kart, dzięki którym zebranie większej liczby uczestników staje się bardziej przyjazne.

Przetestuj swoją aplikację Google Chat na urządzeniach mobilnych, aby upewnić się, że przedstawiane w niej informacje są zrozumiałe.

Użytkownicy z różnymi uprawnieniami, rolami i dostępem do danych

Użytkownicy Google Chat mają różne uprawnienia i dostęp do danych w Google Workspace i innych systemach. Jeden pokój czatu może obejmować administratorów, menedżerów, sprzedawców i klientów. Oto kilka scenariuszy związanych z uprawnieniami, które warto wziąć pod uwagę podczas tworzenia aplikacji do obsługi czatu:

Ograniczony dostęp do komunikatorów

Administratorzy Google Workspace mogą ograniczyć dostęp do aplikacji do obsługi czatu w Google Chat.

Uwierzytelnianie

Prośba klienta o uwierzytelnienie się w domenie Google Workspace klienta może się nie udać i może zdezorientować użytkownika. Aby uwzględnić tę możliwość, napisz możliwy do podjęcia działania komunikat o błędzie.

Udostępnianie informacji poufnych w pokojach czatu

Jeśli użytkownik uwierzytelnia aplikację Google Chat, aby udostępniać informacje poufne, takie jak dane finansowe lub zdrowotne, najlepiej ograniczyć jej czat do czatów 1:1, aby przez przypadek nie ujawniła ona poufnych informacji w pokoju czatu, w którym mogłyby one być widoczne dla innych osób.

Udostępnianie informacji w pokojach czatu obejmujących klientów

Pracownicy firm często korzystają ze wspólnego pokoju czatu z klientami. Aplikacja do obsługi czatu może być bardzo przydatna w komunikacji między pracownikami a klientami. Jeśli jednak korzysta ona z pokoju przeznaczonego dla klientów, warto zastanowić się, jakie dane może ona ujawnić.

Załóżmy, że Twoja aplikacja do obsługi czatu udostępnia szczegóły zgłoszeń klientów. Jeśli Twoja aplikacja do obsługi czatu udostępni zgłoszenie klienta w pokoju czatu udostępnionym innym klientom, może ona przypadkowo ujawnić informacje o kliencie osobom, które nie powinny ich widzieć.