Biblioteka klienta .NET

Biblioteka klienta .NET jest hostowana na GitHubie i rozpowszechniana jako pakiet NuGet. Oferuje on kilka funkcji ułatwiających korzystanie z interfejsu API, w tym łatwiejsze zarządzanie danymi logowania i tworzenie klientów usługi interfejsu Google Ads API.

Biblioteka obsługuje te platformy .NET Framework:

  • .NET Framework 4.7.2 lub nowsza wersja (net472)
  • .NET Standard 2.1 (netstandard2.1)
  • .NET 6.0 (net6.0)
  • .NET 8.0 (net8.0)

Standard .NET 2.1 jest zgodny z kilkoma innymi wersjami i implementacjami .NET, więc biblioteka może działać na wielu innych platformach. Zgodność tych platform nie została oficjalnie przetestowana, więc nie obsługujemy oficjalnie takich platform. Więcej informacji o zgodności ze standardem .NET znajdziesz na stronie https://learn.microsoft.com/pl-pl/dotnet/standard/net-standard?tabs=net-standard-2-1

Aby zacząć korzystać z tej biblioteki, sprawdź wymagania wstępne i zapoznaj się z przewodnikiem dla początkujących.

Informacje o tokenach odświeżania OAuth2 znajdziesz w artykule Przepływy pracy aplikacji komputerowych i internetowych OAuth. O tym, jak wykonywać wywołania interfejsu API za pomocą kont usługi OAuth2, dowiesz się z artykułu Przepływ konta usługi OAuth.

Informacje o funkcjach i narzędziach biblioteki znajdziesz w tych przewodnikach: