Biblioteka klienta interfejsu Google Ads API do języka Java

Biblioteka klienta języka Java jest hostowana w GitHubie i rozpowszechniana przez Maven. Udostępnia on kilka funkcji, które ułatwiają korzystanie z interfejsu API, m.in. łatwiejsze zarządzanie danymi logowania i tworzenie klientów usługi interfejsu Google Ads API.

Biblioteka wymaga środowiska Java 1.8 lub nowszego.

Biblioteka wideo: pierwsze kroki z biblioteką klienta w Javie

Przewodniki

Pierwsze kroki
Instrukcje konfiguracji biblioteki.
Upoważnienie

Instrukcje konfigurowania danych logowania OAuth2 w bibliotece przy użyciu różnych przepływów autoryzacji.

Proces korzystania z aplikacji komputerowej OAuth
Jak uzyskać tokeny odświeżania OAuth2 w przypadku aplikacji komputerowych.
Proces aplikacji internetowej OAuth
Jak uzyskać tokeny odświeżania OAuth2 dla aplikacji internetowych
Procedura z kontem usługi OAuth
Jak używać protokołu OAuth2 z danymi logowania konta usługi.
Kompiluj na podstawie źródła

Jak utworzyć bibliotekę klienta na podstawie źródła.

Format pliku konfiguracji

Jak określić właściwości Javy.

Logowanie

Jak skonfigurować logowanie.

Maski pola

Jak używać masek pól w operacjach aktualizacji.

Nazwy zasobów

Forma i wykorzystanie nazw zasobów w interfejsie API.

Konfiguracja serwera proxy

Skonfiguruj serwer proxy HTTP(S).

Długo trwające operacje

uruchamiać długotrwałe operacje;