GoogleMap.OnCameraChangeListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnCameraChangeListener

Ten interfejs został wycofany.
Zastąpione przez GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener, GoogleMap.OnCameraMoveListener i GoogleMap.OnCameraIdleListener. Kolejność wywoływania wycofanej metody onCameraChange w odniesieniu do metod w nowych odbiornikach zmian kamery jest niezdefiniowana.

Interfejs wywołania zwrotnego po zmianie pozycji kamery.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onCameraChange(pozycja CameraPosition)
Wywoływane po zmianie pozycji kamery.

Metody publiczne

public abstract void onCameraChange (pozycja CameraPosition)

Wywoływane po zmianie pozycji kamery. Podczas animacji ten detektor może nie być powiadamiany o pośrednich położeniach kamery. Zawsze jest wywoływane w przypadku ostatniej pozycji w animacji.

Jest to tzw. wątek interfejsu Androida.

Parametry
position CameraPosition na końcu ostatniej zmiany aparatu.