Wywołanie zwrotne OnStreetView

interfejs publiczny OnStreetViewPanoramaReadyCallback

Interfejs wywołania zwrotnego, gdy panorama Street View jest gotowa do użycia.

Po ustawieniu instancji tego interfejsu w obiekcie StreetViewPanoramaFragment lub StreetViewPanoramaView metoda onStreetViewPanoramaReady(StreetViewPanorama) jest aktywowana, gdy panorama jest gotowa do użycia i zapewnia niepustą instancję StreetViewPanorama.

Jeśli Usługi Google Play nie są zainstalowane na urządzeniu, użytkownik zostanie poproszony o ich zainstalowanie, a metoda onStreetViewPanoramaReady(StreetViewPanorama) zostanie aktywowana tylko wtedy, gdy użytkownik ją zainstaluje i wróci do aplikacji.

Podsumowanie metod publicznych

abstrakcyjna pustka
onStreetViewPanoramaReady(panorama StreetViewPanorama)
Wywoływane, gdy panorama Street View jest gotowa do użycia.

Metody publiczne

public abstrat void onStreetViewPanoramaReady (panorama StreetViewPanorama)

Wywoływane, gdy panorama Street View jest gotowa do użycia.

Parametry
panorama Niepuste wystąpienie obiektu StreetViewPanorama powiązane z elementem StreetViewPanoramaFragment lub StreetViewPanoramaView, które definiuje wywołanie zwrotne.