คลาสสถานที่

ภาพรวม

คลาส Place มี API แบบง่ายสำหรับการใช้ไลบรารี Places, Maps JavaScript API และรองรับรูปแบบการใช้งานสมัยใหม่ เช่น Promises ไลบรารี Places, Maps JavaScript API สนับสนุนคุณลักษณะต่อไปนี้

ค้นหาสถานที่

รับข้อมูลสถานที่

  • ใช้รายละเอียดสถานที่ (ใหม่) เพื่อเรียกดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานที่
  • รายการอ้างอิง

  • ช่องข้อมูลของชั้นเรียน แสดงค่าของช่องข้อมูลสถานที่ที่รองรับทั้งหมด
  • ประเภทข้อมูลคลาสสถานที่ แสดงค่าประเภทสถานที่ที่รองรับทั้งหมด
  • ขั้นตอนถัดไป: เริ่มต้นใช้งาน