Nhận dạng ngôn ngữ

Nhờ API nhận dạng ngôn ngữ trên thiết bị của Bộ công cụ máy học, bạn có thể xác định ngôn ngữ của một chuỗi văn bản.

Tính năng nhận dạng ngôn ngữ có thể hữu ích khi làm việc với văn bản do người dùng cung cấp, thường không đi kèm với bất kỳ thông tin ngôn ngữ nào.

iOS Android

Các chức năng chính

  • Hỗ trợ ngôn ngữ rộng. Xác định hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau. Xem danh sách đầy đủ.

  • Hỗ trợ văn bản La-tinh. Xác định văn bản tiếng Ả Rập, tiếng Bungary, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Trung trong cả chữ viết gốc và chữ La-tinh.

Kết quả mẫu

Xác định ngôn ngữ đơn giản
" Tàu đệm khí của tôi đầy lươn." en (tiếng Anh)
"Dao shan xue hai" zh-Latn (Tiếng Trung Latinh)
"ph'nglui mglw'na Sabha wgah'nagl fhtagn" und (chưa xác định)
Phân phối độ tin cậy
"một cuộc đảo chính dễ dàng" en (0,52)
fr (0,44)
ca (0,03)